Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har en bostadsrättshavare alltid rätt att byta lås?

Ska fatta mig kort i denna frågan så att jag får ett tydligt svar. Har man juridisk rätt att byta till eget unikt lås till sin bostadsrätt? Om vi formulerar om det såhär: Får en bostadsrättsförening någonsin neka en bostadsrättsinnehavare att byta till eget unikt lås? Har detta prövats juridiskt?
Mvh

Rådgivarens svar

2018-06-21

Hej! Stort tack för att du hör av dig till Fråga Juristen med dina frågor. Jag har noterat att du önskat ett tydligt svar. Som mycket i juridiken är, är svaret på frågorna dock inte glasklara.

Föreningens rätt till tillträde
Reglerna om bostadsrätter finner vi bostadsrättslagen (1991:614). Ingenstans i denna lag regleras dock frågor om nycklar specifikt. Däremot regleras i 7 kap. 13 § bostadsrättslagen föreningens rätt till tillträde. Som bostadsrättsinnehavare äger en person nyttjanderätten till en bostadsrätt. Fastigheten ägs ju dock av bostadsrättsföreningen. Företrädare för föreningen har enligt denna bestämmelse rätt till tillträde när det behövs för tillsyn eller arbete som föreningen ansvarar för (exempelvis byte av fönster skulle kunna vara ett sådant arbete). Även när ohyra måste bekämpas måste bostadsrättshavaren tåla att dennes nyttjanderätt inskränks. Om bostadsrättshavaren missköter lägenheten att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för skador på egendomen får även föreningen komma in i lägenheten för att avhjälpa dessa brister, enligt 7 kap. 12 a § bostadsrättslagen.

Föreningens stadgar
Om det framgår av föreningens stadgar att en bostadsrättshavare inte får byta lås strider detta därför antagligen inte direkt mot lagen, föreningen har ju rätt till tillträde i vissa situationer. De har dock ingen villkorslös rätt till tillträde. Det frågan handlar om är särskilt problematiskt när en ny ägare av en bostadsrätt inte då kan veta antalet nycklar som finns till bostadsrätten. Exempelvis när hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter finns det ofta en historia med ett större antal tidigare hyresgäster som därtill har haft ett flertal nycklar. Bostadsrättsägarens intresse av att kunna med säkerhet veta vilka nycklar som finns till lägenheten vägt jämte bostadsrättsföreningens intresse av att kunna ha tillträde till lägenheten måste enligt min mening väga över. Den allmänna synen torde vara att bostadsrättsägaren bestämmer över boytan föreningen mer om trapphuset, fasad, fönster, tak och källarutrymmen. Om det är så att du fått information från din bostadsrättsförening att du inte får byta lås rekommenderar jag dig att prata med dem åter och om detta inte fungerar, ta upp detta på nästa årsstämma. Troligtvis är det ju fler bostadsrättshavare som tycker detta är ett problem.

Angående din fråga om detta har tagits upp till prövning någon gång har jag inte kunnat hitta något rättsfall eller annan vägledning i frågan. Hoppas du känner att du har fått vägledning i din fråga trots att det inte finns något entydigt svar.

Vänliga hälsningar,
Beatrice

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden