Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hantering av hyresgästens kvarlämnade egendom

Har haft ett hus uthyrt men personen har inte betalat hyra på 8 mån. Före sommaren skrev vi ett kontrakt att han skulle flytta ut till sommaren och det har han skrivit under. Men han har inte flyttat så vi var tvungen att anlita kronofogden. Den 19/11 blev han vräkt. Han har inte tagit bort sina grejer. Eftersom han fått en anmodan och inte flyttat grejerna inom 3 månader tillfaller dom väl oss?

Rådgivarens svar

2019-12-08

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Hyresgästens kvarlämnade saker
En uthyrning av egen bostad regleras i privatuthyrningslagen där specifika regler finns om uppsägning och liknade, så länge lagen inte säger något annat gäller dock också 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Egendom som en hyresgäst lämnar kvar tillfaller hyresvärden, om inte hyresgästen efter anmaning inom tre månader, eller annars inom sex månader, hämtar sin egendom (se 27 § st. 2 hyreslagen). Tidsfristen börjar löpa från den dagen då hyresgästen lämnade eller avhystes från lägenheten.

Om hyresvärden gör sig av med egendomen för tidigt riskerar hen att begå brottet olovligt förfogande så länge inte hyresgästen explicit uttryckt att hyresvärden får göra sig av med sakerna (se 10 kap. 4 § brottsbalken). Olovligt förfogande innebär att den som med tillåtelse innehar egendom vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen.

Det är inte heller tillåtet att låta sin egendom ligga kvar i någon annans hem, om man ombetts att flytta på den. Detta kan utgöra egenmäktigt förfarande eftersom besittningen till bostaden rubbas genom att dess användbarhet begränsas (se 8 kap. 8 § brottsbalken).

Din situation
I din fråga så framgår inte när hyresgästen fick en anmaning att hämta sin egendom. Den ska göras efter det att hyresgästen har flyttat ut och utifrån det räknas en tidsfrist på tre månader som du nämnder. Om det är så att ni skulle göra er av med egendomen innan tidsfristen gått ut kan ni göra er skyldiga till olovligt förfogande. Att den före detta hyresgästen otillåtet lämnar kvar sin egendom kan ses som ett egenmäktigt förfarande.

Sammanfattning och rådgivning
Att göra sig av med sakerna för tidigt kan alltså innebära att ni begår brottet olovligt förfogande. Om en anmaning har skett efter det att hyresgästen flyttade ut bör ni därför vänta tre månader innan ni gör er av med sakerna eller liknande. Det finns också en möjlighet att bli av med sakerna genom att vända er till Kronofogdemyndigheten och begära vanlig handräckning. Det innebär att hyresgästen uppmanas att hämta sina saker och om han inte gör det så kommer egendomen istället hämtas av Kronofogdemyndigheten.

Har ni ännu inte fått betalt för den hyra som har uteblivit kan ni även vända er till Kronofogdemyndigheten för betelaningsföreläggande. Om ni känner att ni vill ha ytterligare hjälp av en jurist kan ni även kontakta Familjens Jurist som kan ge ytterligare rådgivning i fallet eller hjälpa till vid en eventuell domstolsprocess. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden