Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Grannens träd skuggar min tomt och skymmer min utsikt

    Hej, En granne har planterat höga träd på sin tomt som angränsar till min tomt. Träden ska insynsskydda grannens hagar. Plantorna är från början höga, ca 4 meter och kommer när de växt till sig ta både utsikt och sol. Vilka möjligheter har jag att påverka häcken?

    Rådgivarens svar

    2020-05-28

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. 

    Rättsförhållanden mellan grannar

    I 3 kap. jordabalken regleras rättsförhållandet mellan grannar. Av 3 kap. 1 § jordabalken följer ett stadgande om att “var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen”. Bestämmelsen innebär att grannar ska visa respekt för varandra och inte vidta åtgärder som kan orsaka besvär för den andre. Tränger rot eller gren in på grannens fastighet och medför detta olägenhet för grannen har denne rätt att ta bort roten eller grenen (3 kap. 2 § jordabalken).

    Din situation 

    Från din fråga har jag förstått det som att det i ditt fall inte rör sig om växtlighet som trängt in på din fastighet utan om att grannens träd kan komma att skymma din utsikt/skugga din tomt. I detta fall finns det ingen specifik bestämmelse som reglerar din rätt utan stöd får hämtas från det allmänna stadgandet i 3 kap. 1 § jordabalken. Eftersom din granne är skyldig att följa denna bestämmelse borde lösningen i första hand vara att prata med grannen för att försöka nå någon överenskommelse som fungerar för er båda, exempelvis att grannen måste se till att beskära träden så att dessa inte orsakar allt för stor olägenhet för din del. Skulle grannen inte gå med på detta finns det möjlighet för dig att hos byggnadsnämnden i din kommun ansöka om föreläggande för grannen att kapa/ta bort träden (11 kap. 19 § plan- och bygglagen). För att du ska få till ett föreläggande från kommunen krävs det dock att olägenheten är betydande, i praktiken innebär detta att träden i en oacceptabel grad skuggar din tomt/skymmer din utsikt. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du frågor om något annat är du välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden