Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Grannens träd skuggar min tomt och skymmer min utsikt

Hej, En granne har planterat höga träd på sin tomt som angränsar till min tomt. Träden ska insynsskydda grannens hagar. Plantorna är från början höga, ca 4 meter och kommer när de växt till sig ta både utsikt och sol. Vilka möjligheter har jag att påverka häcken?

Rådgivarens svar

2020-05-28

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. 

Rättsförhållanden mellan grannar

I 3 kap. jordabalken regleras rättsförhållandet mellan grannar. Av 3 kap. 1 § jordabalken följer ett stadgande om att “var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen”. Bestämmelsen innebär att grannar ska visa respekt för varandra och inte vidta åtgärder som kan orsaka besvär för den andre. Tränger rot eller gren in på grannens fastighet och medför detta olägenhet för grannen har denne rätt att ta bort roten eller grenen (3 kap. 2 § jordabalken).

Din situation 

Från din fråga har jag förstått det som att det i ditt fall inte rör sig om växtlighet som trängt in på din fastighet utan om att grannens träd kan komma att skymma din utsikt/skugga din tomt. I detta fall finns det ingen specifik bestämmelse som reglerar din rätt utan stöd får hämtas från det allmänna stadgandet i 3 kap. 1 § jordabalken. Eftersom din granne är skyldig att följa denna bestämmelse borde lösningen i första hand vara att prata med grannen för att försöka nå någon överenskommelse som fungerar för er båda, exempelvis att grannen måste se till att beskära träden så att dessa inte orsakar allt för stor olägenhet för din del. Skulle grannen inte gå med på detta finns det möjlighet för dig att hos byggnadsnämnden i din kommun ansöka om föreläggande för grannen att kapa/ta bort träden (11 kap. 19 § plan- och bygglagen). För att du ska få till ett föreläggande från kommunen krävs det dock att olägenheten är betydande, i praktiken innebär detta att träden i en oacceptabel grad skuggar din tomt/skymmer din utsikt. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du frågor om något annat är du välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden