Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Grannens häck förstör min utsikt

    Hej! Har en granne som jävlas med att låta sin häck, vilken står så nära min mur att jag ej kan underhålla densamma, växa så utsikten förstörs. Vill nämna att grannen gjorde en markhöjning i samband med byggnationen. Nu säjer han att vi får underhålla min mur från min sida, underhåll bör ske från båda sidor men, är omöjligt med häcken placerad så nära min mur! Vad gör jag??

    Rådgivarens svar

    2019-05-11

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Regler om rättsförhållanden mellan grannar finner du i jordabalken. Där kan du utläsa att var och en ska ta hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom. Med andra ord kan det sägas finnas en lagstadgad grannsämja, som innebär att om någon vidtar en åtgärd på en grannes egendom får det inte orsaka besvär för grannen.

    Om en rot eller gren från grannens tomt tränger in på din tomt som medför olägenhet för dig, får du ta bort den roten eller grenen. Grannen ska dock först själv få chans att utföra åtgärden innan du gör något, om det annars hade medfört skada av betydelse för grannen.

    Den del av häcken som står på grannens tomt får du däremot inte röra. Det kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse, som kan innebära skadestånd men även böter eller fängelse i allvarligare fall. Ovan nämnda brott och straff regleras i brottsbalken.

    Jag hoppas att jag kunde ge dig vägledning i din fråga. Det finns ingenting du kan göra i ditt fall utan din grannes tillåtelse. Därför är det mest fördelaktiga i din situation att tala med din granne och försöka komma fram till en lösning som passar er båda. Om du vill ha vidare hjälp i ditt ärende, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister. Klicka här för att komma till bokningen.

    Vänligen,
    Josefine Johansson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden