Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Granne vägrar flytta på sin egendom

Min granne fick lov av min mor att lägga en elkabel på vår mark. Den är inte nedgrävd och jag är rädd att det kan uppstå skogsbrand om gnagdjur eller annat är på den. Har sagt till honom att han ska ta bort den men det verkar han inte göra. Får jag ta bort den från min egen mark själv?

Rådgivarens svar

2018-05-25

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Vem kan bestämma över marken?
Jag tolkar din fråga som att du äger marken, men att din mamma inte gör det. Detta gör dig till fastighetsägare (eller markägare). Det är endast fastighetsägaren som kan besluta om vem som får använda marken och på vilket sätt. Din mamma har alltså ingen rätt att besluta om att en granne får lägga en elkabel på din tomt.

Kan man flytta på sin grannes egendom?
Att själv flytta på någon annans egendom kan innebära att man begår brott, genom att förfara med egendomen på ett sätt som inte är tillåtet enligt lag – oavsett om egendomen står på ens egen tomt. Man förfogar då över/flyttar på något som tillhör någon annan.

Däremot är det inte tillåtet att låta sin egendom ligga kvar på någon annans tomt om man ombetts att flytta på den. Att låta sin egendom ligga kvar på någon annans fastighet trots att ägaren till fastigheten bett en flytta på den, kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken.

Sammanfattning
Du har som markägare rätt att kräva att din granne flyttar på sin egendom som finns på din tomt. Jag rekommenderar dig dock att inte röra grannens egendom eftersom du då kan förfara med den på ett sätt som inte är lagligt. Det du däremot kan göra är att ännu en gång be din granne att flytta på elkabeln och sätta en tidsfrist för hur länge grannen har på sig, innan du gör en polisanmälan om egenmäktigt förfarande.

Innan du vidtar några åtgärder skulle jag rekommendera att du även ringer polisen för rådgivning på 114 14. De kan informera om hur du praktiskt kan gå tillväga och på vilket sätt de kan hjälpa dig vid en polisanmälan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Beatrice

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden