Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Grannar som stör under kvällar och nätter

Hej!
Mina barns mor besväras sedan drygt ett år tillbaka av sina grannar på våningen över henne. Grannarna väsnas och lever "rövare" särskilt kväll och nattetid. Störningsjouren har varit ute många gånger, och även två polisärenden är rapporterade. Trots detta fortsätter grannarna sitt högljudda och oerhört arroganta beteende med hög volym och högljudda röster som stör samtliga i huset mer eller mindre. Varken hyresgästföreningen eller hyresvärden har agerat kraftfullt mot detta beteende, förutom då att Störningsjouren har varit ute flera gånger. Jag vill i egenskap av barnens biologiska far att barnen skall få känna trygghet de veckor de bor med sin mamma. Jag undrar nu om det eventuellt går att anmäla dessa grannar för ofredande???

Mvh

Rådgivarens svar

2021-02-26

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för relevanta regler som följs av en rekommendation. Bestämmelser om hyresrätt finns i 12 kap. jordabalken (JB). Brottet ofredande som du nämner i din fråga regleras i brottsbalken

Störningar i boendet
Enligt 12 kap. 25 § JB ska hyresgäster vid användning av lägenhet se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska iakttas allt som fordras för att bevara sundhet, gott skick och ordning. Hyresvärden ska vid sådana störningar som nyss nämndes ge hyresgästen tillsägelse. I paragrafen står även att socialnämnden i kommunen ska underrättas.

För att störningar ska träffas av paragrafen krävs att de inte skäligen bör tålas. Enligt en lagkommentar är den allmänna uppfattningen kring vad som skäligen bör tålas avgörande. Hänsyn tas till exempel inte till att vissa personer är extra känsliga. Vissa störningar får helt enkelt accepteras, speciellt i flerfamiljshus eftersom det där är normalt att vissa lindriga störningar förekommer. Med detta sagt kvarstår fortfarande att hyresgäster inte ska kunna störa andra som bor i omgivningen på ett sätt som de inte skäligen bör tåla. Att grannarna du nämner i din fråga väsnas med hög volym under nattetid talar för att det är en sådan störning som de andra grannarna inte ska behöva stå ut med. 

Uppsägning av hyresavtalet
Som ovan nämnt ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse vid störningar som inte skäligen bör tålas. Av din fråga verkar det som att det har skett. Hyresvärden ska även kontakta socialnämnden. Om hyresgästen åsidosätter det som står i 25 § och inte rättar sig efter tillsägelse kan kan hyresvärden säga upp den störande grannens hyresavtal. Det följer av 12 kap. 42 § nionde punkten JB

Anmäla för ofredande
Brottet ofredande regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken. Av paragrafen följer att den som utsätter någon annan för hänsynslöst agerande kan dömas för ofredande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i upp till ett år. 

Rekommendation
Min rekommendation är att ta kontakt med hyresvärden ännu en gång, eftersom denna har skyldighet att ge en tillsägelse ifall störningen är en sådan som inte skäligen bör tålas. Utöver det är hyresvärden berättigad att säga upp hyreskontraktet om tillsägelsen inte följs. Eftersom detta handlar om dina barns trygghet är ett ytterligare förslag att ta kontakt med Familjens jurist. De erbjuder allmän rådgivning och möjlighet att boka tid för telefon-eller onlinemöte. Om du vill anmäla grannarna för brottet ofredande får jag hänvisa vidare till polisen där du kan göra en anmälan. 

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden