Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Göra dolt samägandeskap öppet

Hur gör jag en insättandeförklaring för att hävda dolt samägandeskap gentemot ett dödsbo. Den ”öppna” ägaren till bostaden har alltså dött och kan därav inte intyga eller skriva på några papper.

Rådgivarens svar

2018-04-25

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

En dold ägare kan få formell ägandeställning genom att samägandet blir öppet. Detta kan antingen ske genom dom från tingsrätten eller genom ett avtal mellan parterna, vilket kallas insättandeförklaring. Ett sådant avtal måste utformas enligt de formkrav som uppställs för överlåtelse av fastighet i 4 kap 1 § jordabalken, eller för bostadsrätt i 6 kap 4 § bostadsrättslagen.

Eftersom insättandeförklaring, i enlighet med vad jag redogjort för ovan, förutsätter ett avtal om samägandet mellan parterna krävs i ditt fall att insättandeförklaring upprättas mellan dig och dödsboet. Dödsboet inträder nämligen som ägare till kvarlåtenskapen till dess att arvskifte genomförts. Är dödsboet inte villigt att upprätta sådant avtal för att bekräfta samägandet, återstår alternativet att vända sig till tingsrätten för att låta saken prövas där. Finns det stöd för samägandet och domstolen anser det styrkt, kan domstolen alltså meddela dom och på så sätt fastställa samägandet.
 

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist. Det kan du göra här.

Lycka till!
Vänliga hälsningar,

Hanna

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden