Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Giltig överlåtelse av fastighet

Min mamma blev änka för mindre än 2 år sedan. Hon kände sig väldigt ensam utan pappa. För ca 1 år började hon umgås med en man som bor i närheten några hundra meter bort från henne. Han är också änkeman. Mamma äger ett hus med tomt. Mannen som nu har flyttat in till henne är också ägare till ett hus med tomt. Min mor har flera åkommor och börjar bli glömsk. Min rädsla är att han övertalar min mamma att skriva över huset på honom. Skulle det kunna vara möjligt? Om ja hur kan jag och min bror gardera oss?

Rådgivarens svar

2020-03-05

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Du undrar inledningsvis om din mammas sambo med bindande verkan kan förmå din mamma att skriva över sitt hus på honom. För att en fastighetsöverlåtelse ska vara juridiskt bindande krävs det att din mor upprättar ett gåvobrev avseende fastigheten. Vid gåva av en fastighet ställs samma formkrav på överlåtelsehandlingen som vid köp av fastighet (4 kap. 29 § JB). För att överlåtelsen ska vara giltigt krävs att gåvobrevet är skriftligt, att fastigheten namnges samt att det anges att fastigheten överlåtes som gåva. Vidare ska gåvobrevet innehålla gåvogivarens (din mors) och gåvotagarens (hennes sambos) underskrifter (4 kap. 1 § JB). Det finns däremot inget krav på att underskrifterna i gåvobrevet bevittnas för att gåvobrevet ska vara giltigt, men bevittning krävs för att sambon sedan ska kunna erhålla lagfart på fastigheten (20 kap. 7 § punkt 1 JB, 20 kap. 8§ JB). 

Ett överlåtelseavtal som ingåtts under påverkan av en psykisk störning är ogiltig, och med psykisk störning likställs demens samt tillfälliga förvirringstillstånd som berusning eller skrämsel ((Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning). För att få ett avtal ogiltighetsförklarat på denna grund krävs det att personen i fråga har en konstaterad psykisk störning samt att den psykiska störningen har påverkat beslutet att upprätta handlingen. I er situation innebär alltså detta att det måste föreligga ett orsakssamband mellan din mors tillstånd och hennes beslut att upprätta ett överlåtelseavtal avseende fastigheten. Det ställs däremot inget krav på att gåvomottagaren ska ha vetat om den psykiska störningen.  

Din mammas hälsotillstånd är inte helt klart, men om det föreligger en demenssjukdom eller ett annat med psykisk störning likvärdigt tillstånd så skulle en gåva enligt ovan vara ogiltig. Bevisbördan för att en överlåtelse ingicks under påverkan psykisk störning ligger på den som hävdar ogiltighet. Det kan alltså bli du som måste bevisa förekomsten av en psykisk störning. Ett läkarutlåtande kan vara en bra utgångspunkt som bevisning. 

Om en psykisk störning inte föreligger kan gåvobrevet eventuellt angripas genom avtalslagens ogiltighetsregel om svikligt förledande (3 kap. 30 § avtalslagen). För att överlåtelsen ska anses vara ogiltig med stöd av denna bestämmelse krävs det att din mamma vilseletts genom att hon fått oriktiga uppgifter eller att hon underhållits information. Det krävs också att vilseledandet skett avsiktligt. Även här har den som påstår att en ogiltighetsgrund föreligger bevisbördan.

Sammanfattningsvis kan sägas att din mor kan skriva över fastigheten på hennes sambo förutsatt att kraven för giltig överlåtelse av fastighet i 4 kap. 29 § JB är uppfyllda.  Bl.a. ska överlåtelsen ske skriftligen och både din mor och hennes sambo ska skriva under handlingen. Har det inte skett kan du redan på den grunden få överlåtelsen ogiltighetsförklarad. Om kraven har uppfyllts kan du angripa gåvan mot bakgrund av att din mor haft en psykisk störning eller att överlåtelsen annars skett genom svikligt förledande. 

Om ni vill förebygga en framtida överlåtelse rekommenderar jag er att diskutera er mors hälsotillstånd med henne. Det kan eventuellt vara aktuellt att genomföra en medicinsk utredning angående huruvida en demenssjukdom föreligger och att i så fall ansöka om god man. Om er mor får en god man utsedd kan hon inte överlåta fastigheten utan den gode mannens samtycke. Du eller din bror kan föreslå att någon av er utses som god man. 

Behöver ni ytterligare hjälp i er fråga rekommenderar jag er att boka en tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig https://juridiktillalla.se/vara-tjanster.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden