Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gemensamt ägd fastighet

Hej, Jag och mitt ex. separerade dec 2014. Vi levde i ett samboförhållande med barn. Hon flyttade från vårat gemensamma hus och jag bodde kvar. Jag tog själv över alla lån och värderade huset. Ekonomiskt så sa vi att jag skulle lösa ut hennes del när våra gemensamma barn gått ur skolan vilket är nu. Ägandet av fastigheten är 50/50. Ingen bodelning gjord, inga papper skrivna. Dilemma: Jag hävdar nu att det jag ska lösa ut henne med ör baserat på marknadsvärdet den dagen förhållandet upphörde och hon bytte adress. Hon hävdar att jag ska lösa ut henne enligt dagens marknadsvärde. Vad gäller? Hur gör man?

Rådgivarens svar

2018-01-23

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Din fråga rör sambors gemensamt ägda bostad. Regler om detta finns i sambolagen (SamboL) och lagen om samäganderätt (SamägarL). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och svaret på din fråga.

Om gemensam bostad
När ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Detta finns stadgat i 8 § SamboL. Samboegendomen utgörs enligt 3 § av sambornas gemensamma bostad och bohag. För att en bostad ska anses som sambornas gemensamma ska den enligt 5 § ha förvärvats med syfte att utgöra sambornas gemensamma hem och innehafts huvudsakligen för det ändamålet. Enligt 8 § ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. En begäran om bodelning måste, enligt samma paragraf, ske senast ett år efter samboförhållandets upphörande. Konsekvensen av att begäran inte sker inom rätt tid är att bodelning inte sker och parten kan således förlora sin rätt. Den part som påstår sig ha begärt bodelning inom ettårsfristen har bevisbördan för att så har skett.

Om två personer gemensamt äger en fastighet aktualiseras emellertid SamägarL. Har bodelning inte skett inom ettårsfristen som stadgas i 8 § SamboL föreligger således ändå äganderätt enligt SamägarL om de före detta samborna äger fastigheten tillsammans. Parterna har då rätt till sin respektive andel av fastigheten.

Svar
Eftersom ni äger fastigheten med 50 % vardera aktualiseras reglerna om samägande i SamägarL. Om en delägare ska lösa ut en annan delägare kan värderingen ske på olika sätt. SamägarL är dispositiv vilket innebär att parterna är fria att själva avtala om hur värderingen ska gå till. Ett sätt är att låta en fastighetsmäklare värdera fastigheten och sedan ha det som utgångspunkt för köpeskillingen. Det är således upp till er själva att avgöra vilket värde som ska ligga till grund när du löser ut henne. Kan ni inte komma överens om vad som ska gälla återstår försäljning på offentlig auktion enligt 6 § SamägarL, efter vilken ni delar lika på värdet efter försäljningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist här.

Vänliga hälsningar,

Hanna

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden