Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ge bort/sälja hus som utgör giftorättsgods när maken är dement

Hej! Min fråga är:Jag är enda barnet till min mor ,som är gift med en man med 2st tidigare barn.
Mannen är dement å sitter på hemmet.Min mor vill ge huset till mig i gåva,huset står skrivet på henne,det är inte enskild egendom.1: Kan hon ge mig huset i gåva? 2:Kan hon sälja huset å ge mig pengarna? Mvh

Rådgivarens svar

2019-08-29

Hej!

 

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

 

Makars gemensamma bostad

En fastighet som någon av makarna äger avses som makars gemensamma bostad, om det finns en byggnad inom fastigheten som är avsedd som makarnas gemensamma hem och fastigheten innehas huvudsakligen för detta ändamål (äktenskapsbalken 7 kap. 4§ punkt 1). För att en make ska få ge bort eller sälja makarnas gemensamma bostad krävs samtycke från den andra maken, eftersom fastigheten inte är ena makens enskilda egendom utan giftorättsgods (äktenskapsbalken 7 kap. 5§ punkt 1 & 7 kap. 5§ stycke 2). Detta samtycke ska lämnas skriftligen (äktenskapsbalken 7 kap 5§ stycke 3). Samtycke behövs däremot inte om maken inte kan lämna giltigt samtycke, t.ex. om maken pga. sjukdom inte har förmåga att förstå vad handlingen avser (äktenskapsbalken 7 kap. 7§).

 

Tillämpligheten i detta fall

De avgörande frågorna i detta fall är om fastigheten ska anses utgöra makarnas gemensamma bostad, samt om maken är i sådant tillstånd att han är oförmögen att samtycka till att ge bort/sälja fastigheten.

Eftersom maken, som jag tolkat frågan, nu bor på ett hem pga. sin demens är det tveksamt om fastigheten fortfarande skulle anses utgöra makarnas gemensamma bostad. Detta är eftersom båda makar inte längre bor där, och inte kommer göra det i framtiden heller, och det huvudsakliga ändamålet med huset nu är att utgöra ett hem åt endast makan. Om fastigheten inte utgör makarnas gemensamma bostad kan makan sälja/ge bort det utan samtycke eftersom hon är ensam ägare till huset.

Om huset däremot är makarnas gemensamma bostad så är huvudregeln att samtycke från maken krävs för att makan ska få ge bort eller sälja fastigheten. Samtycke krävs däremot inte om maken är så sjuk att denne inte förstår innebörden av samtycket. Detta kan bero på graden av makens demens. Läkarintyg kan styrka att maken är oförmögen att samtycka. Om maken inte kan samtycka så krävs inget samtycke för att makan ska få sälja eller ge bort fastigheten. Makan kan ansöka om att domstolen ska tillåta  att hon säljer/ge bort fastigheten (äktenskapsbalken 7 kap. 8§).

 

Sammanfattning

Avgörande i detta fall är huruvida fastigheten utgör makarnas gemensamma bostad, samt om maken har förmågan att samtycka till att fastigheten ges bort/säljs. Om fastigheten inte utgör makarnas gemensamma bostad kan makan ge bort eller sälja huset utan samtycke från maken. Om fastigheten däremot är makarnas gemensamma bostad krävs samtycke från maken, om inte han är så pass sjuk att samtycke inte kan krävas. I detta fall får makan också sälja eller ge bort fastigheten utan samtycke från makan. För att vara extra säker på att saker går rätt till kan makan, innan hon säljer/ger bort fastigheten utan makens samtycke, inhämta läkarintyg om makens rättsliga handlingsförmåga och/eller ansöka om att domstolen tillåter att hon ger bort/säljer fastigheten.

 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du vill ha vidare hjälp i detta ärende rekommenderar jag dig att boka in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. Vi finns tillgängliga på ett kontor nära dig eller över telefon till fasta priser (Familjens Jurist Digital), se länk till våra tjänster HÄR.

 

Med vänlig hälsning,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden