Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Ge bort del av fastighet

    Min bror och jag har ärvt 50%av min mammas och pappas hus då min pappa gick bort. Nu vill min bror köpa min del och senare min mammas då hon inte heller bor kvar i huset.
    Vi har också en halvsyster på min mammas sida som vuxit upp med min pappa som styvfar hela sitt liv men aldrig blivit adopterad. Jag och min bror vill dela våra 50% med henne och undrar hur vi kan göra detta bäst?

    Rådgivarens svar

    2020-06-08

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Det framgår inte av din fråga om det är en fastighet som familjen äger. Jag kommer dock att utgå från att det rör sig om en fastighet eftersom det oftast är det man avser när man talar om hus.

    Överlåtelse av andel i fastighet
    Eftersom du skriver att ni vill dela era 50 % med er syster så utgår jag från att er avsikt inte är att hon ska köpa en del av era 50 %. Jag kommer därför att utgå från att ni vill ge er syster en andel av fastigheten i gåva. Gåva av fastighet eller del av sådan regleras i jordabalken (JB) 4 kap.

    Gåvobrev
    När man ger bort en fastighet eller en del av en fastighet ska gåvobrev upprättas. När en fastighet överlåts genom gåva gäller samma formkrav som vid köp, JB 4 kap. 29 §. Det innebär bland annat att gåvobrevet måste vara undertecknat av givaren och gåvotagaren och det ska tydligt framgå vad som ges som gåva samt att det ges som en gåva, JB 4 kap. 1 §.

    Vid en överlåtelse av fastighet behöver gåvotagaren ansöka om lagfart hos lantmäteriet inom tre månader från att gåvobrevet upprättas, JB 20 kap. 1 § och 2 §. För att ansökan ska gå igenom behöver givarens namnteckning även vara bevittnad av två personer, JB 20 kap. 7 §.

    Rekommendation
    Jag rekommenderar alltså att ni upprättar ett gåvobrev för att överlåta den andel ni vill till er syster som en gåva. Vid upprättandet av ett gåvobrev är det av stor vikt att det blir korrekt utformat för att gåvobrevet ska bli giltigt och för att undvika oklarheter och konflikter i framtiden. Hos Familjens Jurist kan ni enkelt och smidigt upprätta ett gåvobrev online för ett fast pris.

    Vill ni ha ytterligare stöd så är det även möjligt att boka tid för att få hjälp av en fysisk person med upprättande av gåvobrev eller ansökan om lagfart. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

     

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden