Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ge bort del av fastighet

Min bror och jag har ärvt 50%av min mammas och pappas hus då min pappa gick bort. Nu vill min bror köpa min del och senare min mammas då hon inte heller bor kvar i huset.
Vi har också en halvsyster på min mammas sida som vuxit upp med min pappa som styvfar hela sitt liv men aldrig blivit adopterad. Jag och min bror vill dela våra 50% med henne och undrar hur vi kan göra detta bäst?

Rådgivarens svar

2020-06-08

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Det framgår inte av din fråga om det är en fastighet som familjen äger. Jag kommer dock att utgå från att det rör sig om en fastighet eftersom det oftast är det man avser när man talar om hus.

Överlåtelse av andel i fastighet
Eftersom du skriver att ni vill dela era 50 % med er syster så utgår jag från att er avsikt inte är att hon ska köpa en del av era 50 %. Jag kommer därför att utgå från att ni vill ge er syster en andel av fastigheten i gåva. Gåva av fastighet eller del av sådan regleras i jordabalken (JB) 4 kap.

Gåvobrev
När man ger bort en fastighet eller en del av en fastighet ska gåvobrev upprättas. När en fastighet överlåts genom gåva gäller samma formkrav som vid köp, JB 4 kap. 29 §. Det innebär bland annat att gåvobrevet måste vara undertecknat av givaren och gåvotagaren och det ska tydligt framgå vad som ges som gåva samt att det ges som en gåva, JB 4 kap. 1 §.

Vid en överlåtelse av fastighet behöver gåvotagaren ansöka om lagfart hos lantmäteriet inom tre månader från att gåvobrevet upprättas, JB 20 kap. 1 § och 2 §. För att ansökan ska gå igenom behöver givarens namnteckning även vara bevittnad av två personer, JB 20 kap. 7 §.

Rekommendation
Jag rekommenderar alltså att ni upprättar ett gåvobrev för att överlåta den andel ni vill till er syster som en gåva. Vid upprättandet av ett gåvobrev är det av stor vikt att det blir korrekt utformat för att gåvobrevet ska bli giltigt och för att undvika oklarheter och konflikter i framtiden. Hos Familjens Jurist kan ni enkelt och smidigt upprätta ett gåvobrev online för ett fast pris.

Vill ni ha ytterligare stöd så är det även möjligt att boka tid för att få hjälp av en fysisk person med upprättande av gåvobrev eller ansökan om lagfart. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden