Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Gåvobrev och ägarskifte beträffande fastighet

    Jag har fått ett gåvobrev på fastighet av ett barnlöst syskon.
    Var ska detta registreras för att fastigheten ska byta ägare?

    Syskonet är inte vid god hälsa. Vad händer om hen dör innan ägarbytet har skett, fortsätter det opåverkat eller måste det tillbaka och passera dödsboets handläggning?

    Rådgivarens svar

    2018-07-12

    Hej, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse över vad som gäller. Relevanta bestämmelser finns jordabalken, JB.

    Gåvobrev och registrering

    Ett gåvobrev är giltigt om det uppfyller formkraven i 4 kap 1 § JB, detta framgår av 4 kap. 29 § JB. Gåvohandlingen måste vara skriftlig, undertecknad av både gåvogivaren och gåvotagaren, det måste tydligt framgå vilken fastighet det rör sig om, det måste finnas en överlåtelseförklaring och det måste framgå att köpeskillingen är 0 kr eftersom det rör sig om en gåva.

    För att registreras som ägare så måste du ansöka om lagfart. Detta kan göras på två sätt. Ansökan kan antingen göras via Lantmäteriets hemsida, eller så kan man fylla i Lantmäteriets blankett och sedan posta blanketten och gåvobrevet till ett av Lantmäteriets kontor. Du hittar blanketten här och adressen till närmsta Lantmäterikontor här. Viktigt att tänka på är att ansökan måste göras inom tre månader från det att du har fått fastigheten och gåvobrevet måste skickas in i originalversion.

    Vid en eventuell bortgång

    Om gåvogivaren skulle gå bort och villkoren för gåvobrevets giltighet inte är uppfyllda eller registrering inte har gjorts så kommer du inte att betraktas som ägare till fastigheten. Då kommer fastigheten att ingå i dödsboets kvarlåtenskap. Detta följer av traditionsprincipen som ger egendom sakrättsligt skydd mot gåvogivarens borgenärer.

    Sammanfattning och råd

    För att du ska betraktas som ägare till fastigheten så krävs två saker, ett giltigt gåvobrev och registrering hos Lantmäteriet. Formkraven för gåvobrevet är samma som vid köp av fastighet och finns i 4 kap. 1 § JB. Registreringen sker genom en ansökan av lagfart hos Lantmäteriet. Detta kan du göra antingen via deras hemsida eller genom att posta blanketten om ansökan om lagfart till närmsta kontor. För att fastigheten inte ska ingå i kvarlåtenskapen så måste ägarbytet ske innan dödsdagen.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss. Om ni skulle behöva hjälp med att upprätta ett nytt gåvobrev eller ordna med lagfarten så kan ni boka en tid med en av våra erfarna jurister här.

    Med vänliga hälsningar,

    Kristine Hökerberg

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden