Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåvobrev och ägarskifte beträffande fastighet

Jag har fått ett gåvobrev på fastighet av ett barnlöst syskon.
Var ska detta registreras för att fastigheten ska byta ägare?

Syskonet är inte vid god hälsa. Vad händer om hen dör innan ägarbytet har skett, fortsätter det opåverkat eller måste det tillbaka och passera dödsboets handläggning?

Rådgivarens svar

2018-07-12

Hej, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse över vad som gäller. Relevanta bestämmelser finns jordabalken, JB.

Gåvobrev och registrering

Ett gåvobrev är giltigt om det uppfyller formkraven i 4 kap 1 § JB, detta framgår av 4 kap. 29 § JB. Gåvohandlingen måste vara skriftlig, undertecknad av både gåvogivaren och gåvotagaren, det måste tydligt framgå vilken fastighet det rör sig om, det måste finnas en överlåtelseförklaring och det måste framgå att köpeskillingen är 0 kr eftersom det rör sig om en gåva.

För att registreras som ägare så måste du ansöka om lagfart. Detta kan göras på två sätt. Ansökan kan antingen göras via Lantmäteriets hemsida, eller så kan man fylla i Lantmäteriets blankett och sedan posta blanketten och gåvobrevet till ett av Lantmäteriets kontor. Du hittar blanketten här och adressen till närmsta Lantmäterikontor här. Viktigt att tänka på är att ansökan måste göras inom tre månader från det att du har fått fastigheten och gåvobrevet måste skickas in i originalversion.

Vid en eventuell bortgång

Om gåvogivaren skulle gå bort och villkoren för gåvobrevets giltighet inte är uppfyllda eller registrering inte har gjorts så kommer du inte att betraktas som ägare till fastigheten. Då kommer fastigheten att ingå i dödsboets kvarlåtenskap. Detta följer av traditionsprincipen som ger egendom sakrättsligt skydd mot gåvogivarens borgenärer.

Sammanfattning och råd

För att du ska betraktas som ägare till fastigheten så krävs två saker, ett giltigt gåvobrev och registrering hos Lantmäteriet. Formkraven för gåvobrevet är samma som vid köp av fastighet och finns i 4 kap. 1 § JB. Registreringen sker genom en ansökan av lagfart hos Lantmäteriet. Detta kan du göra antingen via deras hemsida eller genom att posta blanketten om ansökan om lagfart till närmsta kontor. För att fastigheten inte ska ingå i kvarlåtenskapen så måste ägarbytet ske innan dödsdagen.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss. Om ni skulle behöva hjälp med att upprätta ett nytt gåvobrev eller ordna med lagfarten så kan ni boka en tid med en av våra erfarna jurister här.

Med vänliga hälsningar,

Kristine Hökerberg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden