Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva till make av halv fastighet

Hej på Er,
Min hustru äger idag fastigheten X till 100%. Bef lån på 1,5 mkr står vi båda för. Taxvärdet är 8,5 mkr. Marknadsvärdet är högre. - Hon skall genom gåvobrev överlåta 50% av X till mig. Någon ersättning skall ej utgå. Jag står redan nu som betalningsansvarig tillsammans med min hustru - vet inte om jag ska överta !,5/2 i gåvobrevet eller ....
Gåvan skall vara mottagarens giftorättsgods.

Tänkte att detta skulle räcka ? Vad tycks?

Rådgivarens svar

2018-12-30

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Gåvor mellan makar

I äktenskapsbalken finns särskilda regler för gåvor mellan makar. För att en gåva ska vara gällande mellan er makar krävs att den antingen uppfyller de normala gåvokraven, eller att den registreras hos Skatteverket. Registreringen kostar 275 kr och mer information om hur den ska göras hittar du på Skatteverkets hemsida. För att gåvan ska bli gällande mot din frus borgenärer måste den registreras. Det är därför högst rekommenderat att registrera gåvan.

Gåva av fast egendom

I jordabalken finns särskilda regler för gåvor av fast egendom. Samma krav som för köp av fast egendom gäller även i fråga om gåva av fast egendom, d.v.s.:

- att det ska upprättas ett skriftligt avtal
- som undertecknas av båda parter
- och som innehåller en köpeskilling (i ert fall noll)
- samt en viljeförklaring om att överlåtelse ska ske.

Om gåvan har registrerats hos Skatteverket enligt ovan så behövs ingen lagfart, registreringen hos Skatteverket fyller samma funktion.

Rekommendation

Jag rekommenderar alltså att ni upprättar ett gåvobrev som ni sedan registrerar hos Skatteverket. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett gåvobrev så kan du kontakta en av våra jurister, så gör de det antingen på plats eller via telefon.

Om du undrar något mer så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden