Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva eller köp av fastighet, och vad får det för skatterättsliga konsekvenser?

Hejsan! Jag funderar på köpa en fastighet som gåva av en släkting.
Fråga 1: Taxeringsvärdet är 2,5miljoner, är det korrekt att det blir skattefri affär för min släkting och mig själv om jag köper den för 2.499.999 kr? (Jag kommer betala lagfart på 1,5% av köpeskillingen).

Fråga 2: Får min släkting i sin tur ge bort dessa pengar till sina barn skatterfritt?
Väl mött

Rådgivarens svar

2018-10-29

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina juridiska frågeställningar. Nedan följer en redogörelse om vad som gäller utifrån de omständigheter som du har nämnt. I det här fallet är det främst huvudsaklighetsprincipen som blir aktuell.

Skatterättsliga konsekvenser av överlåtelse av fastighet?

Om en överlåtelse av en fastighet sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna tillgångens marknadsvärde kan fastighetsöverlåtelsen ändå betraktas som en gåva. Om fastighetsöverlåtelsen huvudsakligen är att se som en gåva, ska inte fastigheten kapitalvinstbeskattas för givaren Överlåtelsen är att se som en gåva om ersättningen för fastigheten understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde.

Men även om ersättningen understiger taxeringsvärdet är det inte säkert att överlåtelsen betraktas som gåva, det måste finnas en gåvoavsikt. Med gåvoavsikt avses att givaren gör förmögenhetsöverföringen i syfte att gynna mottagaren utan att kräva något tillbaka. Ofta presumeras gåvoavsikt om överlåtelsen sker till någon närstående.

Den som får en fastighet i gåva ska ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Gåvobrevet som visar att man har fått fastigheten i gåva måste också skickas in vid lagfartsansökan, och för det kan man få betala en expeditionsavgift. Vidare ska man också betala stämpelskatt om ersättningen för fastigheten överstiger 85 % av egendomens värde, se 5 § lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Stämpelskatten är 1,5 % av taxeringsvärdet. Vidare kan det vara aktuellt med kommunal fastighetsskatt (se Skatteverkets broschyr här).

Ska du eller din släkting betala någon skatt?

Om ersättningen för fastigheten understiger överlåtelseårets taxeringsvärde kan överlåtelsen räknas som en gåva. Då blir det ingen skatt om du ger under 2,5 miljoner kr (om det är överlåtelseårets taxeringsvärde). För att det ska vara en gåva måste det dock finnas gåvoavsikt. Jag vet inte hur nära du och din släkting är men så länge gåvan är till för att gynna dig finns en gåvoavsikt. För att vara på den säkra sidan kan det vara bäst att kontakta Skatteverket för att ta reda på vad gåvoavsikten betyder i ert fall.

För dig som gåvotagare kan det vara fler avgifter och skatter som gör sig gällande utöver lagfarten, såsom expeditionsavgift, stämpelskatt och kommunal fastighetsskatt.

Ska gåvoskatt betalas om man ger en penninggåva till barnen?

För att en gåva ska vara giltig ska den vara frivillig, givaren ska ha gåvoavsikt och det ska ske en förmögenhetsöverföring från givare till mottagare (i detta fall överföring av pengar från din släkting till dennes barn). Om överlåtelsen uppfyller dessa villkor rör det sig om en gåva och då är det skattefritt enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Då ska din släktings gåva till sina barn inte beskattas.

Sammanfattning

Din släkting kommer inte behöva betala någon skatt så länge som ersättningen för fastigheten understiger överlåtelseårets taxeringsvärde och så länge som släktingen har gåvoavsikt. Du som mottagare av gåva kan dock få behöva betala stämpelskatt, expeditionsavgift och kommunal fastighetsskatt utöver lagfarten. En gåva från din släkting till dennes barn är skattefri, oavsett vilket belopp det rör sig om.

Jag hoppas att jag har besvarat dina frågor på ett lättförståeligt sätt. Om ni behöver hjälp med att upprätta gåvohandlingar är ni välkomna att boka en tid med en av våra kunniga medarbetare eller använda vår digitala avtalstjänst här. Om du däremot har följdfrågor på detta svar får du gärna att ställa dessa till oss på Fråga Juristen så hjälper vi dig. Lycka till med gåvorna!

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden