Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva av fastighet

Jag har två söner. Jag ska sälja min bostad och ge insatsen (två miljoner) till ena sonen. De pengarna är även allt jag har som förmögenhet. Går det att göra ett gåvobrev till honom innan försäljning? Vad behöver jag göra?

Rådgivarens svar

2020-03-31

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag gå igenom reglerna kring gåva, och hur en sådan blir giltig. Sedan kommer jag redogöra för min bedömning i din situation.

Gåva och gåvobrev

Att överlåta egendom, exempelvis en fastighet, genom en gåva innebär att äganderätten övergår utan en motprestation från mottagaren.

Vad gäller gåva av fastighet gäller följande. Ska fastigheten överlåtas innan en försäljning tillämpas reglerna i jordabalken 4 kap. I så fall måste vissa formkrav vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig. Fast egendom ska bland annat ges bort genom att en skriftlig handling upprättas. Vanligtvis upprättas ett gåvobrev mellan parterna, där gåvogivaren genom en överlåtelseförklaring förklarar att gåvan överlåtes till gåvotagaren.

Ska insatsen som funnits i en fastighet istället överlåtas efter försäljningen, blir det en gåva av lös egendom (pengar). En sådan gåva är formlös, och det krävs därmed inget gåvobrev.

Vad gäller att upprätta ett gåvobrev för att i framtiden, när fastigheten har sålts, ge bort insatsen (pengarna) till en gåvotagare gäller följande. Av gåvolagen 1 § framgår att utfästelser om gåva som huvudregel inte är bindande. Gåvan måste med andra ord överlämnas för att bli giltig. Det finns emellertid undantag till denna huvudregel. Har utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund kan utfästelsen bli bindande. 

Sammanfattning och rådgivning

Sammanfattningsvis är min bedömning följande. Det finns olika alternativ för dig att ge din son en gåva. Antingen kan du ge bort fastigheten genom ett gåvobrev före försäljning. Du kan även ge honom pengarna efter att fastigheten sålts, alternativt skriftligen utfästa att du vill ge honom en ekonomisk gåva.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Känner du att du behöver ytterligare juridisk rådgivning, exempelvis hjälp med att upprätta ett gåvobrev eller ett skuldebrev, kan du boka en tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden