Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva av fastighet och enskild egendom

Hej
Jag har /Skall få en fastighet av mina föräldrar och undrar om det räcker att det i gåvobrevet står... .."Gåvan och dess avkastning, samt egendom som har satts i nyssnämd egendoms ställe, skall utgöra gåvomottagarens enskilda egendom .

Jag är gift och undrar om det räcker att det står så i gåvobrevet för att vid EV skilsmässa att jag inte behöver "LÖSA" ut min fru på det?

Rådgivarens svar

2020-09-15

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller samt en allmän rekommendation. Din fråga rör områden som regleras i äktenskapsbalken samt jordabalken.  

Allmänt om enskild egendom
När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning. I bodelningen ska båda makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom, äktenskapsbalken 7 kap. 1 §. En make med enskild egendom får alltså behålla denna för sig själv, eftersom den inte ska ingå i bodelningen. Enskild egendom kan bland annat skapas genom äktenskapsförord eller att man fått en gåva med villkor om att den utgör enskild egendom, äktenskapsbalken 7 kap. 2 §.

Gåvobrev vid givandet av en fastighet
Ett gåvobrev är en handling som upprättas när en gåvogivare ger något till en gåvotagare och kan användas som ett bevis för att viss egendom har getts som gåva. Vid gåva av fastighet finns det vissa krav för att gåvobrevet ska vara juridiskt giltigt. Kraven framgår av jordabalken 4 kap. 1 § tillsammans med 4 kap. 29 §. Gåvobrevet måste vara skriftligt och undertecknat av gåvogivaren och gåvotagaren. Det ska tydligt framgå att gåvogivaren vill överlåta fastigheten till gåvotagaren i form av en gåva. Gåvobrevet ska även innehålla uppgift om vilken specifik fastighet det är som ska överlåtas.

I gåvobrevet kan det införas villkor, såsom att gåvan ska vara enskild egendom. Det viktiga när det gäller villkoren i ett skuldebrev är att de utformas så att avsikterna bakom dem är tydliga.

Er situation
För att fastigheten ska vara enskild egendom och därmed undantas från bodelning räcker det att ett sådant villkor framgår av gåvobrevet. Den utformning av villkoret som du hänvisar till i din fråga är, enligt min uppfattning, tillräckligt tydligt. Vill ni se till att gåvobrevet i sin helhet blir korrekt utformat, kan jag rekommendera att ni tar del av Familjens Jurists tjänst. Hos Familjens Jurist kan ni enkelt och smidigt upprätta ett gåvobrev online till ett fast pris. Detta är en god idé för att undvika oklarheter och konflikter i framtiden.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden