Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva av fastighet när givaren har skulder

Min far vill ge sin halva av hans och min mors sommarstuga i gåva till mig. Han har skulder som uppgår till ca en sjättedel av vad stugan är värd. Det är osäkert om han har övriga tillgångar som täcker dessa skulder. Mamma är skuldfri. Stugan är inte satt som säkerhet för skulderna ifråga.

I gåvobrev på nätet har jag sett formuleringar som säger "fastigheten får ej överlåtas". Detta ska betyda att enligt lag får den ej heller utmätas. Om min far skriver in detta, betyder det endast att den inte får utmätas under hans livstid, eller kan man även formulera att det ska gälla efter hans frånfälle? Finns det någon tidsgräns som sätter denna friskrivning ur spel om min far avlider inom t ex tre år efter gåvan? Spelar släktskapet någon roll för giltigheten i gåvan, har läst att om en släkting får en gåva gäller att borgenärer lättare kan återkalla en gåva? Vad innebär denna formulering om "ej överlåtelse" för mig, kan jag ta ett renoveringslån eller annat lån med stugan som säkerhet, och är jag förbjuden att sälja den (jag är enda barnet, så jag ärver mammas del så småningom)?

Ingen vill att stugan ska gå ur släkten. Jag undrar annars om jag skulle kunna överta pappas lån om det skulle bli så att han hinner avlida innan lånet är betalt? Stugan går ju att hyra ut så man kan täcka upp lånet, men så kanske inte fordringsägarna ser på det? Slutligen undrar jag om man i gåvobrev ska ta med vederlags formulering om detta är 0 kronor?

Rådgivarens svar

2017-10-13

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Utmätning

Om din far skulle överlåta sin halva i sommarstugan i gåva till dig är det ingen risk att den utmäts för hans tillgångar av kronofogden. Enligt 4 kap. 24 § utsökningsbalken får fast egendom endast utmätas för en gäldenärs skulder om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Om din far överlåtit sin halva av fastigheten till dig så tillhör ju inte längre egendomen honom och den kan inte utmätas för hans skulder.

Återvinning vid konkurs

Den risk som ni däremot löper är att gåvan kan återvinnas till konkursboet om din far skulle försättas i personlig konkurs. För att en gäldenär ska försättas i konkurs krävs det att han är på obestånd och att en borgenär eller han själv ansöker om det. Med obestånd menas att gäldenären inte kan betala sina skulder i tid och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Återvinning av gåva vid konkurs regleras i 4 kap. 6 § konkurslagen. Där står att gåva som fullbordats senare än sex månader före fristdagen går åter. Fristdagen är dagen då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in i tingsrätten. Om gåvan fullbordats tidigare än sex månader före fristdagen men senare än ett år innan fristdagen kan gåvan gå åter om det inte kan visas att gäldenären hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder. När gåvomottagaren är närstående till gåvogivaren, som du är till din far, gäller att gåvor kan återvinnas om de överlåtits inom tre år innan fristdagen.

I din situation gäller alltså att gåvan kan återvinnas om din far går i konkurs inom sex månader från överlåtelsen, samt om han går i konkurs efter sex månader till och med tre år från överlåtelsen om ni inte kan visa att din pappa hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarar hans skulder vid tiden för överlåtelsen. Enligt det du skriver är det osäkert om så är fallet.

Överlåtelseförbud

Att skriva in ett överlåtelseförbud i gåvobrevet, som du är inne på, skulle inte vara till någon större hjälp i ert fall eftersom det begränsar gåvotagarens förfoganderätt och hindrar fastigheten från att utmätas för gåvotagarens skulder och att ingå i dennes konkurs. I ert fall är det gåvogivaren som har en skuldproblematik och riskerar utmätning eller konkurs.

Formkrav gåvobrev

Min uppfattning är att man inte behöver skriva ”inget vederlag utgår för gåvan” eller liknande i gåvobrevet när så är fallet, men det gör inte heller någon skada att ha med det. Vill du ha hjälp med att upprätta gåvobrev rekommenderar jag att du bokar in en tid med en av våra familjejurister på ditt närmaste Familjens Jurist-kontor på den här länken.

Om din far avlider

Om din far skulle avlida innan lånet är betalt så hamnar skulden tillsammans med hans övriga tillgångar och skulder, kvarlåtenskapen hos dödsboet. Det kan vara möjligt att du genom ett gäldenärsbyte tar över skulden, men det ska då godkännas av borgenären. En annan möjlighet är att du köper din fars del i fastigheten av dödsboet som sedan kan använda köpeskillingen till att betala av skulden.

Sammanfattning

För att sammanfatta det viktigaste i din situation så finns det ingen risk att fastigheten utmäts för din fars skulder om han överlåter sin halva av den till dig genom gåva enligt de formkrav som finns för överlåtelse av fastighet. Dock kan den komma att återvinnas till konkursboet om din far hamnar i personlig konkurs upp till tre år efter överlåtelsen.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor, har du fler funderingar är det bara att återkomma så ska vi försöka besvara dem.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden