Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva av fastighet med nyttjanderättsförbehåll

Min far dog för ett tag sedan han och min mor äger en sommarstuga tillsammans. Jag har en bror kan hon skänka stugan till oss med förbehåll att hon får nyttja den så länge hon vill. Vad innebär det Om det är möjligt tillkommer det några kostnader typ gåvoskatt eller något annat ? Självklart så får väl jag och min bror stå för fastighetsskatt samt driftkostnader m.m. Vi vill att hon ska nyttja den så länge hon orkar utan kostnader

Rådgivarens svar

2020-07-12

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och råd anpassade till din situation. 

Gåvobrev med nyttjanderättsförbehåll
Utifrån förutsättningarna i din fråga rekommenderar jag att er mor upprättar ett gåvobrev avseende sommarstugan i vilket hon förbehåller sig rätten att nyttja stugan under sin livstid. När ett gåvobrev innehåller ett nyttjanderättsförbehåll är gåvan villkorad, d.v.s. gåvan ges under förutsättning att givaren får fortsätta använda fastigheten. För att undvika framtida missförstånd eller konflikter bör ni även förtydliga vad nyttjanderätten ska innebära i praktiken och vilka rättigheter respektive skyldigheter parterna (din mor, din bror och du) ska ha. Ni kan då specificera vem som ska stå för löpande kostnader såsom uppvärmning, fastighetsavgift, försäkring samt sedvanliga reparationer, underhåll och liknande.

Efter att gåvobrevet undertecknats måste ni även ansöka om lagfart hos Lantmäteriet, och gåvobrevet bifogas då för att bestyrka er rätt att skrivas in som lagfarna ägare.

Rekommendation
Jag rekommenderar er att upprätta ett gåvobrev avseende sommarstugan, i vilket er mor villkorar gåvan av en nyttjanderätt. Gåvan beskattas endast om den är förenad med ett vederlag (dvs. om du och din bror ska ersätta din mor för gåvan) som överstiger 85% av föregående års taxeringsvärde,  

Det kan vara svårt att upprätta ett juridiskt hållbart gåvobrev med ett nyttjanderättsförbehåll på egen hand. Om ni är i behov av hjälp med upprättandet hjälper våra duktiga jurister på Familjens Jurist gärna till.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden