Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva av fastighet i flera delar

Om ett Gåvobrev skrivits på en Fastighet, till låt säga 4 stycken Gåvotagare, så skall ju Gåvobrevet upprättas i fem likalydande exemplar. Måste då alla 5 exemplaren skrivas under av både Gåvogivaren, 2 Vittnen och dom 4 Gåvotagarna eller räcker det med att 1 av dom skrivs under, det som sedermera skickas till Lantmäteriets Fastighetsinskrivning och att dom övriga får en kopierad variant av originalet.

Rådgivarens svar

2020-04-04

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 

Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. 

Formkrav vid gåva av fastighet
Reglerna om gåva av fastighet finner du i 4 kap. Jordabalken (JB).

För att med bindande verkan ge bort en del av en fastighet måste ett skriftligt gåvobrev upprättas enligt 4 kap. 1 § JB. Gåvobrevet ska undertecknas av gåvotagare och gåvogivare. Gåvobrevet ska även innehålla fastighetens beteckning, och det ska framgå vem som är gåvogivare respektive gåvotagare med angivande av personnummer, samt hur stor del av fastigheten som överlåts. 

Gåvotagaren behöver även ansöka om lagfart vilket kräver att två personer bevittnar undertecknandet av gåvohandlingen och att gåvotagaren skickar en ansökan om lagfart till lantmäteriet, 20:1 JB.

En eller flera original?
Givaren behöver inte upprätta flera separata gåvobrev om den inte vill, men alla mottagare behöver erhålla varsin kopia om givaren väljer att omnämna samtliga gåvor i en och samma handling. Det är först när ett gåvobrev har överlämnats till mottagaren som en utfästelse om gåva är bindande (se gåvolagen 1 §). 

Sammanfattning och rådgivning
Se till att beakta formkraven för giltig överlåtelse av fastighet som framgår av jordabalkens fjärde kapitel. Det räcker att ett original av gåvobrevet upprättas, och att gåvotagarna erhåller varsin kopia av handlingen. Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga.

Jag vill passa på att rekommendera er att rådgöra med en jurist för att få konkret hjälp med er situation. Läs mer om fastighetsöverlåtelser genom gåva hos Familjens Jurist, där du även kan använda tjänsten gåvobrev online till ett fast pris, alternativt boka tid med en erfaren familjerättsjurist via telefon eller personligen

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden