Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva av del i bostadsrätt

Hej! jag och mina syskon äger en lägenhet tillsammans. Nu är det så att jag vill "ge över" min del utav lägenheten till mina syskon, hur fungerar det?

Rådgivarens svar

2018-12-28

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse gällande frågan.

Gåva av del i bostadsrätt

I detta fall, då du vill ge bort din del av lägenheten i gåva till dina syskon, blir bostadsrättslagen aktuell (här). Vid överlåtelse av del i bostadsrätt genom gåva ska ett skriftligt gåvobrev upprättas. Gåvobrevet ska innehålla uppgifter om gåvogivaren och gåvotagaren samt deras underskrifter. Utöver det ska även handlingen innehålla uppgifter om den aktuella bostadsrätten samt vilken del av lägenheten som ska överlåtas. Viktigt är också att bostadsrättsföreningen meddelas angående överlåtelsen.

Det är viktigt att gåvobrevet uppfyller alla krav för att det ska vara juridiskt bindande. Jag skulle därför rekommendera dig att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av handlingen. Du kan boka tid hos våra duktiga jurister på Familjens jurist.

Nämnvärt i detta fall är också att gåvor är skattefria (enligt inkomstskattelagen (IL)). Det betyder alltså att någon skatt inte ska betalas då du överlåter din del av lägenheten till dina syskon. För att gåvan ska vara skattefri krävs dock att gåvan är benefik (vilket betyder att gåvan ska ges utan motprestation) samt att övriga gåvorekvisit är uppfyllda; en förmögenhetsöverföring ska föreligga, gåvan ska vara frivillig från gåvogivaren och så ska en gåvoavsikt föreligga.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du skulle behöva vidare juridisk rådgivning är du välkommen att boka tid hos våra jurister på Familjens jurist.

Vänliga hälsningar,

Elma

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden