Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva av bostadsrätt till sambo med utländskt personnummer

Jag undrar om man kan "överlåta/ge bort" en liten del av sin bostadsrätt till någon som inte har ett svenskt personnummer? Jag skulle vilja överlåta en del av min bostadsrätt till min sambo, men han har inget svenskt personnummer än. Om man kan det, hur går man bäst tillväga? Vad ska man tänka på? Kan föreningen neka honom på grund av personnumret?

Om man inte kan göra detta, finns det något annat man kan göra för att visa att han bor med mig etc.?

Rådgivarens svar

2020-05-17

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag att gå igenom reglerna om gåva av bostadsrätt, och om gåva till en sambo med utländskt personnummer. Därefter kommer jag att redogöra för min bedömning i din situation, och hur du kan gå vidare i ditt ärende.

Gåva av bostadsrätt

När en sambo vill överlåta del av sin bostadsrätt genom gåva behöver denne upprätta ett gåvobrev. Det är nämligen ett krav för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Ett gåvobrev är ett dokument enligt vilken gåvogivaren (sambon som överlåter) uttrycker sin vilja att ge bort del av bostadsrätten till gåvotagaren (sambon som mottar).

För att gåvobrevet ska vara giltigt krävs att det uppfyller kraven i bostadsrättslagen 6 kap. 4 §. Där framgår att gåvobrevet ska upprättas skriftligen och skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren. Utöver det ska uppgifter om bostadsrätten anges, exempelvis adress och lägenhetsnummer, och en överlåtelseförklaring.

Vidare krävs det att bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan, och att gåvotagaren antas som medlem i bostadsrättsföreningen. Av bostadsrättslagen 2 kap. 1 § framgår att fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar. Enligt bostadsrättslagen 2 kap. 2 § är stadgevillkor som innebär att ett visst medborgarskap ska utgöra förutsättning för inträde i föreningen utan verkan.

Gåva till en person med utländskt personnummer

Vid gåva av bostadsrätt finns det inga hinder mot att gåvotagaren har ett utländskt personnummer och är utländskt medborgare. Det finns emellertid vissa skattemässiga aspekter i en sådan situation.

Av inkomstskattelagen 8 kap. 2 § framgår att förvärv genom gåva är skattefria. I Sverige finns med andra ord ingen gåvoskatt och gåvotagaren behöver inte betala någon skatt enligt svensk lag. I gåvotagarens land kan det emellertid finnas en gåvoskatt, vilket innebär att det kan uppstå en skattskyldighet för gåvotagaren enligt lagen i dennes land.

Din situation och rådgivning

Min bedömning i din situation är följande. För att överlåta del av din bostadsrätt genom gåva till din sambo, krävs det att ett gåvobrev upprättas. Utöver det krävs det att bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan och att din sambo antas som medlem i föreningen. Att han har ett utländskt personnummer utgör inte grund för att neka honom medlemskap.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Är du intresserad av ytterligare juridisk rådgivning i ditt ärende, är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. De kan bedöma de skatterättsliga aspekterna i din situation, och hjälpa dig upprätta ett gåvobrev.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden