Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Går rätten att flytta till ny bostad förlorad om man inte folkbokför sig på adressen?

Min man och jag köpte en radhus när vi väntade på vår första barn.
Jag har en dotter från en tidigare äktenskap  Varken jag och mina döttrar är  inskrivna på denna adress då den äldsta är snart 18 och vill behålla första handkontrakt på lägenheten vi har sedan hon föddes.   
Min fråga är kan jag förlora rätten att flytta till den nya huset om jag har inte registrerat den som min  folkbokföringsadress? 
 
 

Rådgivarens svar

2020-08-27

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Folkbokföring

Frågor om folkbokföring regleras i folkbokföringslagen (FBL). Folkbokföringsregistret är ett register över personer som bor eller har bott i landet, där finns uppgifter om bland annat bostadsadress och familjerelationer. Enligt 6 § FBL ska en person vara folkbokförd på den adress där personen är bosatt. Med bosatt menas att man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på adressen.

När en person flyttar ska denne enligt 25 § FBL inom en vecka anmäla den nya adressen till Skatteverket. Om en flyttanmälan kommer in inom en vecka folkbokförs man på den nya adressen samma datum som man flyttar. Skulle det vara så att en flyttanmälan kommer in senare än en vecka efter flytten blir folkbokföringsdatumet istället det datum som anmälan kom in. Det ska också nämnas att år 2018 infördes folkbokföringsbrott vilket stadgas i 42 § FBL. Den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter till Skatteverket eller inte fullgör sin anmälningsskyldighet vid flytt kan fällas för folkbokföringsbrott. Dock ska också tilläggas att paragrafen stadgar att i ringa fall ska personen inte dömas.

Folkbokföring och rätten att flytta

Folkbokföringen och flyttanmälningar är separerade från frågan om äganderätt till huset och rätten att bo där. Jag tolkar din fråga som att du inte ännu har flyttat in till huset, att du inte har gjort en flyttanmälan påverkar inte din rätt till att bo i huset. En flyttanmälan ska komma in till Skatteverket senast en vecka efter att du har flyttat.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma oss till på Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden