Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Går det att sälja en samägd bostadsrätt utan samtliga delägares samtycke?

Hej!
Jag äger en bostadsrätt 90% och en släkting äger 10%. Hyresgäst är släktingen.
P.g.a. obetalda avgifter under en lång tid vill jag sälja lägenheten. Eftersom jag står på 90% har jag varit tvungen att betala utgifterna. Hyresgästen förhalar försäljning och vill inte sälja. Kan jag sälja bostadsrätten utan hyresgästens (10%) medgivande. 

Med vänlig hälsning,
Ann-Marie 

Rådgivarens svar

2020-04-19

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Regler för samägande finns i lag om samäganderätt, som även kallas för samäganderättslagen. Samäganderättslagen är till stor del dispositiv, vilket innebär att det går att avtala bort den. Men eftersom någon sådan information inte ges i frågan utgår jag från att något annat inte är avtalat.


Allmänt om regler kring försäljning vid samägande

Huvudregeln är att varje förfogande över det samägda godset förutsätter samtycke från samtliga delägare, 2 § samäganderättslagen. När delägarna inte är överens finns möjlighet till försäljning genom offentlig auktion. Ansökan om offentlig auktion kan göras hos tingsrätten av var och en av delägarna. En undantag för när offentlig auktion inte får ske är när det finns ett avtalat försäljningsförbud mellan delägarna. Ett annat undantag när försäljning genom offentlig auktion inte får ske är om en delägare har synnerliga skäl för det. Detta framgår av 6 § samäganderättslagen.


Vad innebär detta i ditt fall?

Du har alltså möjlighet att ansökan om att bostadsrätten ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion hos tingsrätten, under förutsättning att något av undantagen inte är uppfyllda. Huruvida något av undantagen blir aktuella är svårt för mig att svara på utifrån informationen i frågan. Vad ”synnerliga skäl” innebär är också en svår fråga för mig att besvara med den information jag har fått, då det varierar från fall till fall.


Rekommendation

Om ni inte kan komma överens om en lösning som både du och din släkting godtar, exempelvis att du köper ut din släkting, bör du ansöka om försäljning genom offentlig auktion. Det kan dock vara bra att tänka på att bostadsrättsföreningar kan ha vissa specifika regler kring vem som får vara medlem i föreningen. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare frågor i ärendet är du välkommen att kontakta någon av Familjens Jurists jurister genom att boka en tid.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden