Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gamla ägarna av fastigheten vägrar flytta bort sina saker

Vi köpte en jordbruksfastighet av mina svärföräldrar för över ett år sedan, dom har tömt själva bohuset men inte "stallet" eller vad man kallar det. Dom här även inte tömt logen eller tagit bort sina bilar vilket är ca 8st. Har jag någon juridisk rättighet att sälja/flytta/slänga dessa saker?

Rådgivarens svar

2017-11-22

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Du skriver att ni har köpt en fastighet av era svärföräldrar för över ett år sedan. Regler avseende köp av fastighet regleras i 4 kap jordabalken.

För att ni ska anses vara ägare av fastigheten krävs att köpet utfördes korrekt med en överlåtelsehandling i form av ett köpekontrakt som undertecknades både av er (köparna) och svärföräldrarna (säljarna), se 4 kap 1 § jordabalken. Ni som nya ägare ska även ha sökt lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet.

Om ni har gjort detta är ni ägare av fastigheten och era svärföräldrar har inte rätt att ha kvar sina saker eller bilar på fastigheten. Detta förutsätter dock att ni inte har avtalat om att de får ha kvar sina saker eller att ert tillträde till fastigheten ska ske senare. Observera att detta ska gälla hela fastigheten och inte bara bohuset. Har ni inte reglerat när svärföräldrarna ska flytta ut sina saker eller bestämt ett datum för tillträde borde datumet när ni skrev på köpehandlingarna gälla. I vart fall bör de nu, över ett år senare, inte har rätt att ha kvar sina saker.

Även om de inte har rätt att ha kvar sina saker betyder inte det att ni har rätt att göra vad ni vill med deras egendom. Egendomen tillhör fortfarande era svärföräldrar varför ni inte har rätt att sälja eller slänga sakerna. Detta kan nämligen vara brottsligt, ett brott kallat olovligt förfogande, 10 kap 4 § brottsbalken, kan aktualiseras. Däremot kan ni begära att få sakerna flyttade. Detta gör ni genom att hos Kronofogden ansöka om vanlig handräckning enligt 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. HÄR kan du läsa om hur ni ansöker.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga. Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta Familjens Jurist. 

Vänligen,
Sofia Berg 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden