Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Gäller sambolagen om man är gift?

    Jag köpte en villa när jag bodde ihop med min sambo. När kontraktet för för huset skrevs och köpet genomfördes, var jag fortfarande gift i Tyskland. Banken har kommit på detta strax därefter, men skilsmässan var ca. 2 veckor senare.
    Gäller sambolagen för husköpet?

    Rådgivarens svar

    2020-09-29

    Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse följt av ett svar på din fråga.

    När är man sambo?

    Om två personer stadigvarande bor med varandra i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll är de enligt sambolagens bestämmelser sambor. Enkelt uttryckt ska personerna bo ihop under äktenskapsliknande former. Ett samboförhållande existerar dock inte om en av personerna flyttar, ingår äktenskap eller om en av samborna dör. Det innebär att om en av personerna redan är gift så existerar inte samboförhållandet i juridisk mening.

    Generella regler kring bostad för sambor

    Enligt sambolagen utgörs sambors gemensamma bostad sådan bostad som förvärvats för gemensam användning. Det innebär att om den ena sambon köpt sin bostad innan samboförhållandet uppstår, och den andra sambon sedan flyttar in i denna bostad, utgör inte bostaden samboegendom. Vid en eventuell separation kan således inte den inflyttande sambon hävda rätt till halva bostaden.

    Din fråga

    Du beskriver i din fråga att du och din sambo köpte en villa ihop, men att du vid tillfället var gift i Tyskland. Äktenskap som är registrerat i utlandet ska typiskt sett erkännas även i Sverige vilket talar för att samboförhållandet vid inköpet av villan inte existerade i juridisk mening. Det skulle i sådana fall innebära att villan inte utgör gemensam bostad då den inte förvärvades under samboförhållandet.


     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden