Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Gäller besittningsskydd vid uthyrning av källare i bostadshus?

    Hej! Min dotter äger ett hus med en källare som är inredd till en lägenhet. Lägenheten hyrs av ett par som nu bott där i knappt 2 år. Min fråga är om paret har eller kan få besittningsrätt till lägenheten?

    Rådgivarens svar

    2019-11-16

    Hej och tack för att ni vänder er till oss på Fråga Juristen med er fråga! Reglerna om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB). Nedan kommer jag även att redogöra för privatuthyrningslagen eftersom den kan vara tillämplig i fallet.

    Vad gäller enligt hyreslagen?

    Direkt besittningsskydd regleras i 12 kap. 46 § JB. Reglerna om direkt besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt att förlänga hyresavtalet. Det gäller i fall hyresvärden säger upp ett avtal på bestämd tid eller ett avtal på obestämd tid med vanlig uppsägningstid. Syftet med besittningsskyddet är att skapa trygghet i boendet för hyresgäster. I vissa fall har inte hyresgästen rätt till förlängning av hyresavtalet t.ex. om hyresgästen åsidosätter sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. Andra exempel är bland annat vid förverkande av hyresrätten och när huset ska rivas.

    Ibland föreligger det tvist om besittningsskyddet vid en uppsägning av hyresavtalet. Om hyresvärden och hyresgästen inte är överens kan hyresvärden hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Det ska ske senast en månad efter hyrestidens utgång (12 kap. 49 § JB). Under hyresnämndens handläggning har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten. Om hyresgästen har accepterat uppsägningen föreligger ingen tvist om förlängning.

    Vad gäller enligt privatuthyrningslagen?

    När man äger ett bostadshus eller en bostadsrätt kan det istället vara privatuthyrningslagen som reglerar hyresförhållandet. I denna lag saknar andrahandshyresgästen helt besittningsskydd. Enda undantaget är om privatpersonen som är hyresvärd hyr ut fler än en bostad. Då slutar lagen om uthyrning av egen bostad att gälla och hyreslagen blir gällande och ger eventuellt besittningsrätt.

    Sammanfattning

    Vilken lag som reglerar er situation beror alltså på ifall din dotter äger huset själv, och om det bara är ett rum i källaren som hyrs ut. Privatuthyrningslagen gäller inte heller när rummet som hyrs ut enbart hyrs ut för fritidsändamål. 

    Om det är så att privatuthyrningslagen är tillämplig på er situation så behöver ni alltså inte ta hänsyn till reglerna om besittningsskydd i 12 kap JB.

    Om ni behöver mer juridisk hjälp är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga till oss eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Vänliga hälsningar

    Fråga Juristen

    Tina Hashem
    Studentrådgivare

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden