Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fuktskada i hyreslägenhet

Vi hyr vår bostad av en privatperson i första hand. Nyligen har det har blivit så mycket fuktskador bakom diskbänken och diskmaskinen att det har börjat växa stora svampar och golv/vägg har ruttnat. Dock vet vi inte förrän de rivit upp golvet ifall det har hunnit bildas mögel ännu. Förmodligen behövs en stor yta i köket rivas upp, torkas och renoveras och vi står utan diskbänk och diskmaskin på obestämd tid.

Vår fråga är om vi har rätt att kräva lägre hyra under den perioden?
Kan vi kräva hyresfritt?
Vad har vi som hyresgäster för rättigheter gällande detta?
Inget av det här framgår i kontraktet.

Rådgivarens svar

2018-11-30

Hej, 

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.


Vid besvarandet av denna fråga utgår jag ifrån att det är en lägenhet ni hyr. 

Vad gäller den aktuella situationen är det i huvudsak 12 kap. jordabalken (i folkmun kallad för ”hyreslagen”) som blir tillämplig. Den hittar ni genom att klicka här. Vid besvarandet av era frågor kommer jag att skriva ut de lagrum som är aktuella för er situation, så att ni har möjlighet att själva se över och läsa dessa bestämmelser. 

För att ge ett fullgott svar på frågan/frågorna behöver jag veta när ni tillträdde bostaden, men jag ska försöka ge ett så bra svar som möjligt utan denna information. 


Den fråga som först ska utredas är vilka rättigheter ni som hyresgäster ni har i fall som detta

Du uppger i din fråga att det nyligen har tillkommit så mycket fuktskador bakom diskbänken och diskmaskinen att det har börjat växa svampar och att golv och vägg har ruttnat. 

Den fråga som uppstår är när dessa fuktskador ursprungligen kan ha uppkommit. Enligt 12 kap. 24 § hyreslagen ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad som därtill hör. Hyresgästen är skyldig att ersätta skada som uppkommer genom hans/hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans/eller hennes hushåll. 

Därvid ska dock även hyresvärdens ansvar beaktas. Enligt 12 kap. 15 § och 12 kap. 9 § hyreslagen ska hyresvärden under hyrestiden hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta lagrum är svårtolkat men bör förstås som att den allmänna hushållsstandard som finns i den ort där ni nu bor. 

Så som jag förstått er fråga undrar om ni kan kräva lägre hyra alternativt hyresfritt under den period som hyreslägenheten är under renovering. 

Enligt 12 kap. 16 § hyreslagen gäller bestämmelserna i kapitlets 11 § i de fall skada uppstått på lägenheten och denna skada inte vållats av hyresgästen. Däri framgår att ni som hyresgäster har rätt att avhjälpa felet mot hyresvärdens ersättning i de fall hyresvärden efter tillsägelse inte avhjälper felet själv. För den tiden som lägenheten är i bristfälligt skick har ni som hyresgäster även rätt till skälig nedsättning av hyran samt rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans/hennes försummelse. 

Av vad som framgår kan ni således kräva lägre hyra, men inte hyresfritt. Hur beräkningen av nedsättningen av hyra ska ske kan jag tyvärr inte redogöra för. 

Jag hoppas att ni har fått svar på era frågor!

Med vänliga hälsningar, 

Maria  
 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden