Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Frånträda avtal för nyproducerad bostadsrätt

Hej
Jag har skrivit på för en nyproduktion i Solna. Har läst på er hemsida att privatpersoner har rätt att häva sina bostadsköp om tidpunkten för inflyttningen är otydlig och långt fram i tiden. Jag är beredd på att anlita en jurist angående detta.
I mitt förhandsavtal som skrevs 2016-12-06 står det klart och tydligt:
Preliminär inflyttning: Från kvartal 1, 2018 till kvartal 4, 2018.
Preliminär för upplåtelse: Från kvartal 3, 2017 till kvartal 2, 2018.
Jag har betalat in 10 % av kontantinsatsen men känner att jag vill häva köpet pga den stressen. Jag ska nu flytta in 3:e april 2018 och slutfakturan är den 28 mars 2018.
Är det så att jag har chans och kunna häva köpet så vill jag verkligen anlita en jurist!

Rådgivarens svar

2018-03-16

Hej, 

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag ska nedan redogöra för vad som bör gälla i ditt fall. Regler om bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen (BRL), se lagen här.

Förhandsavtal
Vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter förekommer olika avtal. Förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och den som ska bli ägare till bostadsrätten. Avtalet innebär att bostadsrättsföreningen förbinder sig att upplåta en bostadsrätt i föreningen och köparen förbinder sig att förvärva bostadsrätten, se 5 kap. 1 § BRL .

Ett förhandsavtal ska upprättas skriftligen och innehålla vissa uppgifter, bland annat beräknad tidpunkt för upplåtelsen, se 5 kap. 3 § BRL. I lagkommentaren föreskrivs att upplåtelsetidpunkten ska anges med ett datum och i vart fall inte anges med ett tidsintervall som sträcker sig över mer än ett par veckor. Om ett avtal ingås i strid med nämnd paragraf och inte innehåller dessa uppgifter är avtalet ogiltigt, se 5 kap. 4 § BRL.

Köparen kan även enligt 5 kap. 8 BRL, under vissa förutsättningar, ha rätt att frångå avtalet.

  1. Lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid tillträdet.
  2. Försenad upplåtelse utifrån avtalet pga. omständighet hänförligt till föreningen (mindre försening måste dock godtas).
  3. Avgift som ska betalas till föreningen för bostadsrätten är mycket högre vad som står i förhandsavtalet.

För det fallet att avtalet är ogiltigt, ska förskottsbetalning återbetalas, se 5 kap. 9 § BRL.

Om ingen av uppställda undantag föreligger tillämpas de allmänna avtalsrättsliga reglerna om du som köpare inte fullföljer avtalet. Du som köpare riskerar att betala merkostnader som avtalsbrottet medför bostadsrättsföreningen. Exempelvis kan du behöva betala mellanskillnaden på vad du betalade för lägenheten och vad den nya köparen erlägger, se 2 kap. 2 § skadeståndslagen.

Medför otydlig upplåtelsetidpunkt ogiltighet?
Precis som du skriver har det varit omdiskuterat huruvida långa tillträdestider kan medföra att avtalet är ogiltigt. Många jurister med expertis inom området menar att de otydliga upplåtelsetiderna bostadsproducerarna använder sig av kan göra förhandsavtalen ogiltiga. Om så är fallet är mycket svårt att svara på då frågan inte har prövats i domstol. Något som talar för att en tidsperiod om fyra kvartal är för lång och medför ogiltighet är det konsumentskyddsintresse som lagstiftningen bygger på. Det som i ditt fall talar mot att avtalet skulle vara ogiltigt är att du i dagsläget fått ett tillträdesdatum inom angiven tidsperiod, som inträffar mycket snart. Upplåtelsetidpunkten är således tydlig.

Sammanfattningsvis går det inte att svara på huruvida ditt avtal är ogiltigt eller inte, då frågan ännu inte har varit uppe för prövning. Vill du gå vidare är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister, det kan du göra här. Jag rekommenderar dig även att kontakta ditt försäkringsbolag för att säkerställa att rättsskyddet i din hemförsäkring omfattar tvisten. 

Jag hoppas du har fått en klarare uppfattning hur rättsområdet ser ut och önskar dig lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden