Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fråga om förhandsbesked om bygglov är ett gynnande förvaltningsbeslut

Hej,

Är ett positivt förhandsbesked (om bygglov) ett gynnande förvaltningsbeslut och vad innebär det isåfall om en högre instans (länsstyrelsen) återvisar ärendet till den lägre instansen (byggnadsnämnden) som fattat beslutet?

Rådgivarens svar

2019-03-28

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Är förhandsbesked om bygglov är ett gynnande förvaltningsbeslut?
I 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) stadgas att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Innebär förhandsbeskedet att åtgärden kan tillåtas är detta förhandsbesked bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (laga kraft innebär att saken inte kan överklagas längre).

Har du genom förhandsbeskedet beviljats bygglov, bör detta vara ett gynnande, eller som du sa: positivt, förvaltningsbeslut. 

Vad innebär det om länsstyrelsen återvisar ärendet till den byggnadsnämnd som fattat beslutet?
Utan att veta vad som har hänt i ert fall, eller det fall du frågar om, så innebär det att länsstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden att ta ställning i saken. Ofta ger den högre instansen den lägre instansen viss vägledning i hur denna ska fatta beslut i saken. 

Länsstyrelsen har alltså inte, så att säga, fattat beslut utan gett den lägre instansen vägledning och sedan uppdragit åt denna att fatta beslut. 

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!
Är något otydligt eller om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen. 

Med vänliga hälsningar, 

Maria 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden