Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Fråga om dold samäganderätt kan göras till enskild egendom

    AVTALA BORT DOLD SAMÄGANDERÄTT I ÄKTENSKAPSFÖRORDET - MÖJLIGT ...?

    Hej!

    Fråga:
    Jag undrar om man i ett äktenskapsförord kan avtala bort dold samäganderätt mellan makarna?

    Alltså att även om förutsättningarna enligt praxis för dold samäganderätt föreligger, så kan parterna i ett äktenskapsförord ange, typ att ... "Någon dold samäganerätt skall ej föreligga mellan makarna" ...?

    Således går "Dold samäganderätt" mellan makar avtala bort, även om förutsättningarna för dold samäganderätt föreligger, om parterna väljer att så göra vid tillfället för upprättande av äktenskapsförord ?

    Mycket tacksam för svar!

     

    Rådgivarens svar

    2019-05-04

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. 

    Egendom som tillhör den ena maken kan endast göras till dennes enskilda egendom och således inte till den andra makens. I annat fall krävs någon form av överlåtelse, exempelvis gåva eller köp. 

    Sammanfattning 
    Eftersom att dold samäganderätt innebär att egendomen egentligen tillhör båda (mer eller mindre, förslagsvis att du äger 60 % av egendomen och din make 40 %). För att kunna göra denna egendom till enskild egendom krävs därför att den make som inte ska ha egendomen överlåter sin del till den make som ska ha egendomen. Överlåtelse kan ske genom ex. gåva eller köp (dvs att ena maken köper ut den andra). När detta har skett kan ni därefter i ett äktenskapsförord förordna att egendomen ska vara enskild. 

    Rekommendation 
    Jag föreslår att ni gör som följer:
    1. Köp ut den make som inte ska ha egendomen alternativt låt denna make överlåta sin del genom gåva. 
    2. Därefter kan ni i äktenskapsförordet förordna att egendomen ska vara enskild. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Med vänliga hälsningar, 

    Maria 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden