Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fråga om avtalad uppsägningstid och normalt slitage

Hej!
Jag har en fråga just gällande ett hyresavtal inklusive uppsägningstid.
I början av Januari sa jag upp ett rum som jag hyrt under ungefär 1 års tid. När vi påbörjade avtalet så bestämde vi för 2 månaders uppsägningstid. Nu är det så att jag kommer att flytta hem och informerade det till min hyresvärd som även äger lägenheten.
Då frågade jag specifikt om hon ville fortsätta med uppsägningstiden eller om det var grönt från hennes sida att jag inte behövde betala ut dom 2 resterande hyrorna då hon själv inte var beroende av min hyra.

Nu precis innan jag ska påbörja min flytt, så påpekar hon att eftersom vi har en 2 månaders uppsägningstid så vill hon behålla depositionen då jag planerat att redan flytta ut inom dom kommande dagarna. Även att hon vill införskaffa ett nytt bord i det rummet jag hyrde då hon tycker att det är använt. Samt en datastol som jag har lånat som stått oberörd i hennes källare. Det är varken fel på dessa föremål eller i själva grunden påverkade på några som helst sätt.

Min fråga är då hon äger bostaden, samt att vi innan muntligt kom överens om att uppsägningstiden inte var några problem men nu att hon hävdar att hon vill behålla den, kan hon göra det eller har jag rätt att få tillbaka min deposition?

Tack.

Rådgivarens svar

2019-01-24

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Uppsägningstid

Som jag förstår din fråga har din hyresvärd gått med på att bortse från uppsägningstiden muntligt.

Det finns inget krav på att hyresavtal eller tillägg till avtal ska vara skriftliga, vilket innebär att en muntlig ändring av avtalet är giltigt. Det som dock blir problematiskt med muntliga avtal är att bevisa vad som har avtalats.

I ditt fall betyder detta alltså att om ni muntligen har kommit överens om att inte ha någon uppsägningstid gäller detta men om din hyresvärd inte anser att ett sådant avtal har slutits kan det vara mycket svårt att bevisa. Det kan då hjälpa om det finns vittnen som vet om överenskommelsen eller om ni har diskuterat saken i mail eller sms.

Vårdplikt

Av din fråga förstår jag det som att hyresvärden vill använda en del av depositionen för att återställa möblerna.  

Som hyresgäst har man en vårdplikt (Se 12 kap. 24 § Jordabalken) som innebär att man har ett ansvar att ta hand om lägenheten och hålla den ren. Vårdplikten innebär att hyresgästen ska visa den aktsamhet som skäligen kan fordras av en ordentlig person vid användandet av lägenheten. Vad detta innebär närmare kan man inte helt avgöra utan det ska bedömas från fall till fall. Vårdplikten innebär inte att hyresvärden har rätt att förvänta sig att lägenheten hålls i det skick som den hade på tillträdesdagen. Normalt slitage måste hyresvärden räkna med och det är därför inte hyresgästen ansvarig för det. Normalt slitage innebär de effekter som kommer av ett normalt bruk av en lägenhet, till exempel fettfläckar, färgförändringar och märken i golv.

Alltså är du som hyresgäst ansvarig för att ersätta de skador som du orsakat genom vållande eller vårdslöshet men inte de skador som uppkommit som ett resultat av en normal användning av lägenheten.

Enligt rättspraxis är det hyresvärden som ska visa att skadan uppkommit under hyrestiden. Hyresvärden ska också i princip visa att skadan har vållats av hyresgästen om inte omständigheterna talar emot det (Se NJA 1991 s. 476)

Att din hyresvärd vill behålla depositionen för att hen tycker att bordet och stolen som stått i rummet behöver bytas ut för att det är använt verkar inte skäligt. Det är såklart svårt att göra en bedömning utan att se föremålen men att de ser använda ut efter ett hyresförhållande på 1 år borde räknas som normalt slitage.

Handlingsplan

Det du kan göra i din situation för att få tillbaka depositionen är att vända dig till hyresnämnden eller stämma hyresvärden i tingsrätten. Hyresnämnden kan medla i tvister som gäller skadestånd, vilket innebär att du och hyresvärden kommer till en frivillig uppgörelse. Om du vill vända dig till tingsrätten kostar ansökan om stämning 900 kr.

För att sammanfatta vill alltså din hyresvärd behålla depositionen på grund av uppsägningstiden och för att byta ut möbler som hen anser att du har skadat.

Att ni muntligt kommit överens om att bortse från uppsägningstiden är giltigt men det kan vara svårt att bevisa att en sådan överenskommelse har uppkommit utan vittnen eller bevis (t.ex. sms-konversation eller mail). Utan stödbevisning bedömer jag det som svårt att vinna framgång i domstol om du inte har något som styrker att det muntliga avtalet existerat. Utan bevisade ändringar går man på det skriftliga hyresavtalet som föreskrivet en två månader lång uppsägningstid.

Om hyresvärden istället vill behålla depositionen för att återställa möblerna anser jag att du har starkare argument. Av det du beskriver borde skadorna på möblerna gå under normalt slitage och hyresvärden har därför ingen rätt att behålla depositionen av denna anledning. Om det blir en domstolsprocess kommer dessutom hyresvärden behöva bevisa att det var du som vållat skadan.  

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars är du mer än välkommen att ställa en ny. Om du behöver hjälp av en verksam jurist som hjälper dig vidare i ärendet kan du boka en tid här.

Vänliga hälsningar,

Sandra

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden