Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fotografera hyresgästs lägenhet inför försäljning

Jag hyr ut min bostadsrätt i andrahand och undrar om jag har rätt att gå in i lägenheten för att fotografera inför försäljning via mäklare innan min hyresgäst kontrakt gått ut?

Rådgivarens svar

2020-01-29

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall och hur du kan gå vidare.

Hyresvärdens rätt att gå in i lägenheten

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand följer i många fall reglerna i 12 kap. jordabalken, JB, som annars gäller hyresrätter. Under vissa förutsättningar som regleras i 12 kap. 26 § JB har hyresvärden rätt att gå in lägenheten. Bland annat säger den här lagregeln att hyresgästen är skyldig att låta visa lägenheten på lämplig tid när lägenheten är ledig till uthyrning. Eftersom begreppet är "när lägenheten är ledig till uthyrning" brukar det anses att någon skyldighet för hyresgästen att lämna tillträde inte finns pga. en planerad försäljning av lägenheten. Det är också ett något oklart rättsläge om man ska kunna likställa fotografering av lägenheten med att låta visa lägenheten, vilket innebär att det är osäkert om man kan kräva av en hyresgäst att den ska släppa in hyresvärden för att fotografera av lägenheten. Att gå in i någons hem utan deras tillstånd kan innebära att man gör sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § 1 st. brottsbalken).

Sammanfattning och hur du kan göra

Med tanke på det något oklara rättsläget samt eftersom det rör sig om en försäljning av lägenheten är det är alltså tveksamt om du kan kräva av hyresgästen att få komma in och fotografera. I vilket fall bör du alltid gå in i lägenheten med hyresgästens samtycke så det inte riskerar att betraktas som hemfridsbrott. 

Det bästa är förmodligen att försöka komma överens med hyresgästen om att få komma och fotografera lägenheten. Om du har fler funderingar kring det hyresavtal du har och vill ta hjälp av en jurist kan du kontakta Familjen Jurist som bland annat jobbar med bostadsrättsjuridik och även hyresavtal för att boka tid

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden