Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Förverkande av hyresrätt

Hej! Vi hyr ut eyt hus till ett par som inte betalar hyran och har sagt att dom inte ränker betala. Dom har även lämnat bostaden.. så mina frågor är: Har hyresvärden rätt att återta bostaden omedelbart om hyresgästen frånsagt sig skötseln av pannan som avtalats i kontraktet samt inte betalar hyra och inte tänker betala hyresgästen har lämnat men vägrar hämta möbler.

Rådgivarens svar

2018-01-19

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Din fråga gäller regler om förverkande och övergivande av hyresrätt som jag kommer att besvara utifrån regler i jordabalkens (JB) 12 kap., som även benämns hyreslagen.

Det finns en specialreglering i hyreslagen som behandlar den situation du befinner dig i. Bestämmelsen hittar du i 12 kap. 27§ JB. Av lagrummet framgår det att hyresvärden har rätt att, utan något särskilt myndighetsförfarande, återta en lägenhet som har blivit övergiven. I bedömningen om lägenheten är övergiven eller ej beaktas bl.a. om hyran betalats, om någon uppehåller sig i lägenheten m.m. När det gäller kvarlämnad egendom så framgår det i samma lagrum att du som hyresvärd har rätt att behålla egendomen om den inte hämtas efter tre månader från det att du anmodat dem att hämta egendomen. En anmodan utformar du på samma sätt som en uppsägning (se 12 kap. 8§ JB). Om du inte har anmodat dem att hämta sakerna får du ändå behålla egendomen, fast först om du väntar i sex månader från det att lägenheten blev övergiven. Ett tips är att du gör en förteckning över all egendom som är kvarlämnad som du låter en utomstående bevittna. Du kan utgå från att all egendom i lägenheten tillhör hyresgästerna men om det är uppenbart för dig att något föremål inte tillhör dem bör du försöka utreda vem det tillhör. Om du är säker på att lägenheten är övergiven kan du förvara egendomen i ex. ett förråd i avvaktan på att hyresgästernas tidsfrist ska löpa ut.  

Om du är osäker på om de verkligen har övergivit lägenheten kan du inte återta lägenheten utan får då gå vidare med ett förverkande. Förverkandegrunderna hittar du i 12 kap. 42§ JB. Ett förverkande borde inte vara ett problem i ditt fall. Utifrån din beskrivning kan jag hitta två förverkandegrunder. För det första kan du som grund ange att dem inte betalar hyran (12 kap. 42§ 1p. JB). Hyresgästen har ett ansvar att betala hyran och det ska ske senast en vecka efter förfallodagen. För det andra kan du som hyresvärd ange att hyresrätten är förverkad eftersom hyresgästen har åsidosatt en avtalsenlig skyldighet som är av synnerlig vikt för dig (12 kap. 42§ 8p. JB). Jag antar här att skötseln av pannan är något som är mycket viktigt för dig som hyresvärd. Jag tycker du framförallt ska använda dig av den första grunden - att de inte betalar hyran, eftersom att den är lättast att bevisa.

Sammanfattningsvis så har du flera möjligheter att få tillbaka lägenheten. Om du bedömer att den är övergiven tycker jag att du ska återta den på en gång så att du kan börja tjäna pengar igen genom att hitta en ny hyresgäst. Jag kan inte genom din beskrivning här och nu avgöra om lägenheten är övergiven utan att få mer information om omständigheterna. Om du är tveksam till om lägenheten är övergiven så kan du gå vidare med ett förverkande. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp har vi jurister som arbetar med fastighetsrätt som du kan komma i kontakt med här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden