Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Förverkande av hyresrätt för inneboende

Hej, min son bor i en hyresrätt, han har förstahandskontrakt. Av ekonomiska skäll skaffade han en inneboende. Kontraktet löper till en 31/3, det står att han vid det datumet ska lämna lägenheten utan någon uppsägning. Nu är min fråga kan min son be honom lämna lägenheten med omedelbar verkan. Min son upptäckte igår att mannen tagit hem en kvinnlig tiggare, när han frågade mannen vad hon gör där så hade han svarat att han behöver en kvinna att ska lukta på henne och tagit sig i skrevet. Kvinnan lämnade lägenheten en kort stund och kom däreftet tillbaka med en man, de hade sen suttit och diskuterat på ett språk som min son inte förstår. Min son tyckte det var en väldigt obehaglig situation och lämnade lägenheten. Nu misstänker vi att det pågick nåt olagligt där då och min son vill be honom lämna lägenheten men han vet inte om han har rätt till det.
Väldigt tacksam för svar

 

Rådgivarens svar

2019-02-13

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Hyresförhållandet när det rör inneboende i en hyresrätt regleras i 12 kap JB. Nedan följer en redogörelse för din situation, med svar på din fråga.

Avtal på bestämd tid
Utgångspunkten när man ingått ett hyresavtal som löper på bestämd tid är att de upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat är avtalat. I din sons avtal krävs alltså ingen uppsägning för att avtalet ska upphöra den 31/3.

Förverkande
För att säga upp ett tidsbestämt avtal i förtid, krävs att det finns grund för förverkande. Det finns ett antal olika grunder som räknas upp i lagen, och jag kommer nedan ange några av dem som eventuellt kan tillämpas i er situation.

Lagen reglerar att en lägenhet endast får användas för det ändamål som den har upplåtits till. Detta ändamål framgår av hyresavtalet. Om en lägenhet används i strid med ändamålet kan hyresrätten förverkas, vilket ger en rätt att säga upp avtalet i förtid om hyresgästen efter tillsägelse inte vidtar rättelse. Detsamma gäller vid störningar och om lägenheten skulle vanvårdas. Som hyresgäst har man nämligen en plikt att vårda lägenheten och vid användningen ska man vara ordningsam. Inte heller de som bor i omgivningen får utsättas för störningar. Då krävs dock att man kontaktar socialnämnden före ett uppsägande sker, om det inte rör sig om särskilt allvarliga störningar.

Rör det sig om särskilt allvarliga störningar krävs ingen tillsägelse om rättelse eller underrättelse till socialnämnden, utan uppsägning får i så fall ske omedelbart. En särskilt allvarlig störning kan till exempel vara när en hyresgäst gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som har samband med boendet, eller när man kan förutse att en begäran om rättelse inte kommer att leda till rättelse, där störningarna kan anses som outhärdliga för de närboende. I fall som prövats har dock denna regel ofta gällt när det rört sig om till exempel brott mot lägenheten (mordbrand, skadegörelse) eller mot grannar, hyresvärd och liknande.

Lagen säger också att om lägenheten helt eller till väsentlig del används för verksamhet som är brottslig, eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del, eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning får hyresvärden också rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid. Det krävs då att själva lägenheten har utgjort ett medel eller förutsättning för själva brottsligheten. Enbart den omständigheten att ett eller flera brott har begåtts i en lägenhet innebär inte att förverkande kan ske, men rör det sig om tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning kan hyresrätten förverkas.

Sammanfattning
Det finns alltså eventuellt en möjlighet för din son att säga upp avtalet i förtid, ifall han kan hävda grund för förverkande. Jag har inte tillräckligt med information för att svara på om det finns någon förverkandegrund i ert fall, men ovan ser ni exempel på vad som kan leda till förverkande. Situationen låter hur som helst allvarlig och viktigt att tänka på när man har inneboende är att det är din son som är förstahandshyresgäst och alltså ansvarig för lägenheten gentemot sin hyresvärd. Om det kan medföra men för hyresvärden att din son har en inneboende, kan lägenheten förverkas även för honom. Jag skulle därför råda er att, åtminstone, säga till den inneboende att omedelbart upphöra med sitt beteende och förklara situationen och vad det innebär om denne inte vidtar rättelse. Om graden av störning/brottslig verksamhet stämmer in på vad den inneboende gör, bör ni också kunna säga upp denne med omedelbar verkan.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor! Vill du tala med en jurist kan du göra det genom att följa denna länk.

Med vänliga hälsningar,
Lovisa Törngren

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden