Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Förverkande av bostadsrätt

Vi har fått en uppsägning med omedelbar avtflyttning frän vår bostadsrätt av styrelsen.

Kan man göra detta utan ett stämmobeslut av föreningen bakom sig? Vi har pratat med två olika bostadsrättshavare i vår fastighet (av totalt 8) som inte kände till detta.

Enligt styrelsen har vi förverkat vår bostad enligt 7 kap. 18§ punkt 5 (störningar). Vi vet inte vem vi har stört mer än vår granne vems man är ordförande i styrelsen som hyser agg mot oss eftersom vi har bett dem sänka musiken när hans fru spelar för högt och vi har vädrat i trapphuset för matos osv totalt har min man fått 9 st varningar under dessa 6 år.Vi har fått skriftliga störnings varningar av styrelsen, men det är endast dessa två personer som anser sig vara störda och då främst hans fru. Varningarna skickades i namn av föreningen, men inga av de övriga medlemmarna i föreningen kände ens till dem förutom styrelsen utgår vi ifrån 3st.

Vi har även förverkat bostadsrätten enligt 7 kap 18§ punkt 6 ("om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 13 § och han eller hon inte kan visa en giltig ursäkt för detta"). Vi har inte släppt in dem för utrivning av vårt badrum för orsaken till läckaget har inte kunnat faställas enligt besiktningsprotokollet och vår handläggare på försäkringsbolaget men styrelsen är av annan mening. Läckaget är vid handfatet som vi inte använt på 4 månader nu. Vi misstänker ett rör under vårt golv som inte är förseglat. Styrelsen skyller på vårt tätskikt runt handfatet där aldrig något vatten hamnar. Vi protesterar eftersom byte av vårt badrum kommer sannolikt inte att åtgärda läckaget. Ytterligare en anledning är att styrelsen vill lägga kostnaden på oss, vilket sker om vi går med på utrivning av badrumet, enligt vår handläggare på försäkringsbolaget. Vad ska vi göra nu? Hur kan vi skydda oss? Och hur lång tid har vi pä oss att agera?

Vi har bott här i 27 år och har aldrig haft någon som helst problem i fastigheten när vi var hyresgäster i 20 år tills dess vi blev en BRF och våra grannar flyttade in i fastigheten för 6 år sedan och han blev ordförande.

Rådgivarens svar

2017-12-12

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Regler om förverkande av bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BL). Föreningen har i ditt fall valt två förverkandegrunder i 7 kap. 18§. Jag börjar med att ange vad som gäller för förverkande enligt 4p., sedan enligt 5p. och därefter ska jag ge er förslag på hur du kan gå vidare.

Föreningen har rätt att förverka lägenheten enligt 7 kap. 18§ 4p. BL om du har vanvårdat lägenheten, stört andra boende eller i annat fall inte iakttagit ”sundhet, ordning och gott skick” som det något ålderdomligt uttrycks i lagen. Som jag uppfattar din situation har föreningen gett er tillsägelser för att ni har vädrat ut matos i trapphuset. Spridning av lukter i trapphus är ett sådant beteende som kan uppfattas som störande för andra i föreningen och som kan leda till att bostadsrätten förverkas om det inte upphör efter tillsägelser. Enligt praxis från domstolen krävs det dock att luktstörningarna ska vara mycket omfattande för att luktstörningar ska kunna leda till förverkande (se hovrättsdom T-2443-06). Möjligheten för bostadsrättsföreningen att förverka er bostadsrätt på grund av att ni vädrat ut matos bedömer jag därför som begränsad, men jag skulle ändå råda er från att fortsätta med det i framtiden. Ni har också angett att ni sagt till andra boende att sänka musiken. Om ni har gjort det på ett vanligt trevligt sätt ser jag ingen som helst anledning till att betrakta det som en störning.

Föreningen har även möjlighet att förverkat lägenheten enligt 7 kap. 18§ 5p. BL. Den här regeln bygger på att föreningen ska kunna komma in i lägenheten för att åtgärda exempelvis skador som uppkommit på fastigheten. Som du beskriver det verkar det som att föreningen misstänker att ni har en vattenläcka i ert badrum. Oavsett om läckan beror på skador i ytskiktet eller om det sitter i stommen till huset har föreningen rätt att få tillträde till er lägenhet för att åtgärda felet. Vattenläckor är typiskt sett sådant som täcks av hemförsäkringen, alternativt av bostadsrättsföreningens försäkring. Oavsett så kommer ni troligtvis som mest behöva betala självrisk. För att neka föreningen tillträde till lägenheten måste ni ha en giltig ursäkt. Att ni har invändningar om hur skadan har uppkommit är sannolikt inte en giltig ursäkt för att neka föreningen tillträde till er lägenhet (jrf hovrätten dom i T-9391-06).

Min bedömning är att föreningen kan ha rätt att förverka er bostadsrätt enligt 5p. för att ni har vägrat dem tillträde till lägenheten, men däremot inte enligt 4p. Det räcker dock med en förverkandegrund för att bostadsrätten ska kunna förverkas vilket är till er nackdel. Det ni kan göra nu är att bestrida förverkandet och försöka få ärende prövat i domstol. Om ni motsäger er förverkandet är det upp till föreningen att vända sig till domstol för att få ärendet prövat. Det är alltså upp till dem att driva ärendet vidare om ni inte flyttar självmant. Jag vill även tillägga att föreningen inte har rätt att sälja er lägenhet under tiden ärendet prövas i domstol (7:30 BL).  

Om du behöver mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här.   

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden