Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Försvinner ett servitut om fastigheten ombildas?

    Hej! Jag har en fundering och undrar om ni möjligen kan besvara den. Jag undrar vad som händer med ett olokaliserat avtalsservitut avseende rätt att ta ved om man antingen överför mark till/från (markreglering) den fastighet som belastas av vedservitutet? Är servitutet fortfarande gällande enligt 15 § Lagen om införande av fastighetsbildninglagen, även om man tar bort eller tillför mark eller upphävs det?

    Rådgivarens svar

    2019-06-19

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Som jag förstår din fråga så gäller det en fastighet som belastas av ett servitut gällande rätt att ta ved och att denna fastighet nu ska ombildas (bli större eller mindre). Du säger att avtalsservitutet är olokaliserat, vilket jag tolkar som att ni inte fått tag i detta och därmed inte kan använda er av det.

    Allmänt om servitut

    Ett servitut innebär en rätt för en fastighet att nyttja en annan, t ex för att transportera ved, nyttja en väg/brunn eller liknande (jordabalken 14 kap 1 §). Servitutet är kopplat till fastigheten i fråga och att avstycka en fastighet eller köpa till mark och göra fastigheten större påverkar inte nödvändigtvis servitutets giltighet – men det kan göra det (fastighetsbildningslagen 1 kap 1 §).

    Fastighetsbildning och fastighetsreglering

    Att förändra/ombilda en fastighet kallas fastighetsbildning och fastighetsbildning kan ske genom sk fastighetsreglering, det är när en fastighet ombildas eller nybildas genom avstyckning, klyvning, sammanläggning eller nybildning (fastighetsbildningslag 2 kap 1 §).

    Ändra servitut i samband med fastighetsreglering

    Servitut som är av betydelse för fastigheten följer som huvudregel med marken vid en ändring i fastighetsindelningen, dock kan annat bestämmas vid fastighetsbildningen (fastighetsbildningslagen 2 kap 5 §). Regler om ändring av servitut finns i fastighetsbildningslagen 7 kap 3-4 §§ och enligt 5 § får servitut upphävas i vissa fall, t ex om det ej behövs längre eller är uppenbart övergivet. Enligt lagen om införande av fastighetsbildningslagen 15 § får servitut även upphävas genom fastighetsreglering även om de krav/förutsättningar som framgår av 5 § inte föreligger. Detta gäller dock inte servitut som avser rätt att ta ved till fastighet som används till stadigvarande bostad.

    Sammanfattning

    Servitut kan ibland ändras eller upphävas i samband med att en fastighet ändras. Avgörande i er situation är vad som framgår av servitutet och hur pass ”viktigt” det är för den fastighet som nyttjar servitutet. Vissa krav måste vara uppfyllda för att ett servitut ska få upphävas. Ett undantag finns för detta när det gäller servitut och skogsfång eller bete, men här inkluderas inte servitut som gäller rätt att ta ved så för dessa krävs alltid att kraven för upphävning är uppfyllda.

    Min rekommendation är att först vända er till Lantmäteriet, där ska alla servitut finnas registrerade. Om det är ett gammalt servitut kan man behöva vända sig till ett arkiv och begära ut en kopia på det men detta bör de på Lantmäteriet kunna hjälpa er med, läs mer om kontaktsätt på deras hemsida, se länk HÄR. Om ni vill ansöka om att ändra en fastighet och i samband med detta upphäva ett servitut ska ansökan om detta skickas in till dem.

    För att gå vidare med frågan rekommenderar jag er att kontakta en av våra jurister på Familjens Jurist då denna fråga inte är helt enkel. Om ni önskar ett mer omfattande svar krävs att en jurist sätter sig in i er situation och ser över vad som gäller i förhållande till ert avtalsservitut och fastighet. För att läsa mer om detta och boka en tid kan du klicka HÄR.

     

    Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden