Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Försenat tillträde till bostadsrättslägenhet

Hej! Jag har köpt en bostadsrätt och i kontaktet så står det att tillträdesdagen är den 29 januari. Nu har säljaren fått problem och kan inte flytta ut i tid utan måste skjuta på tillträdesdagen en vecka. Har jag rätt till kompensation för de merkostnader och besvär som detta orsakar mig? Bland annat så har jag sagt upp min parkering från sista januari så jag måste betala för att stå på gatan vilket kostar 10kr/timma (i 5 dygn) samt att jag får betala min nuvarande hyra för februari. Jag har dessutom bokat pianoflytt och beställt möbler m.m. som jag kommer få jobb med att ändra och avboka. Plus att jag har tagit ledigt veckan som var tänkt att flytta. När mäklaren frågade mig om det var ok så sa jag att det inte var ok pga merkostnader men att det funkar rent praktiskt pga att jag inte är bostadslös efter 29 januari (jag bor hos min sambo men vi ska separera). Säljaren säger att ingen ska kompensera någon pga att detta var överenskommet.
 

Rådgivarens svar

2020-12-18

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

Allmän redogörelse

Försenat tillträde till bostadsrättslägenhet regleras dels i köplagen, dels i bostadsrättslagen. Nedan kommer jag att förklara vad som gäller enligt respektive lag och hur du kan gå vidare i din situation.

Köplagen

Köp av bostadsrätt regleras i köplagen (KöpL). Huvudregeln är att bostadsrättslägenheten ska stämma överens med vad som följer av avtalet och får inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta enligt 17 § KöpL. Om köparen och säljaren kommer överens om en tillträdesdag ska köparen få tillträde till lägenheten på denna dag. I frågan nämner du att ni har avtalat att tillträdesdagen är den 29 januari, vilket innebär att du ska få tillträde då. Om du inte får tillträde enligt överenskommelsen kan du kräva ett antal påföljder.

Enligt 23 § KöpL har du rätt att kräva fullgörelse, det vill säga, att säljaren presterar i enlighet med avtalet. Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. I frågan nämner du att säljaren har fått problem, vilket eventuellt kan medföra att säljaren inte är skyldig att fullgöra köpet. Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta enligt 25 § KöpL. I 27 § KöpL anges att köparen kan kräva säljaren på skadestånd, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Bostadsrättslagen

I 7 kap. 3 § bostadsrättslagen (BFL) anges att bostadsrättshavaren har rätt att få nedsättning av årsavgiften vid försenat tillträde, om detta inte beror på bostadsrättshavaren. Är hindret av väsentlig betydelse, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får inte ske efter tillträdet.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis kan du eventuellt ha rätt till kompensation på grund av dröjsmålet beroende på omständigheterna i fallet. I frågan nämner du att ni har kommit överens om att ingen ska kompensera någon. Om ni har avtalat på detta sätt, kommer ingen kompensation att utgå. Jag kan dock inte exakt svara på vad som gäller eftersom jag inte har tillgång till det fysiska avtalet och har inte heller kännedom om vad ni har avtalat muntligt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga eller kontakta en av våra jurister på Familjens Jurist

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden