Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Försäljning av samägd lägenhet

    Hej!
    Jag köpte en lägenhet med min vän/särbo. Var och en står för sitt lån i olika banker. Vi bor i två olika städer. Nu efter drygt ett år vill jag sälja våran lägenhet som min särbo bor i permanent. Särbon vill inte sälja. Hur ska jag gå till väga? Vad har min vän/särbo och vad har jag för rättigheter? Trots att vi äger lägenheten tillsammans har min särbo försökt köra ut mig från lägenheten då jag var på besök. Hur fungerar det då jag bor i en annan stad och min särbo i den gemensamt ägda lägenheten?

    Rådgivarens svar

    2018-10-14

    Särbo

    Tillskillnad från sambo och gifta är särbo ett förhållande som inte är specifikt reglerat i lag. Det innebär att saker som du köper tillhör dig och saker som din särbo köper tillhör din särbo. Så länge ni inte stadigvarande har bott tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är inte sambolagen tillämplig.

     

    Samägande

    Äger man någonting tillsammans med en annan, utan att vara gifta eller sambo, blir lagen om samäganderätt tillämplig. Lagen är huvudsakligen dispositiv vilket innebär att parterna själva kan avtala om egna regler. I mitt svar förutsätter jag att ni inte har avtalat om hur en eventuell försäljning ska gå till. Samäganderättslagen ska då tillämpas.

     

    Rekommendation 

    Vill man förfoga över samägd egendom, som i detta fall sälja, krävs det som huvudregel samtycke från den andra ägaren. Men, kan man inte komma överens kan man vända sig till tingsrätten och där ansöka om att lägenheten ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Gör man det kommer en god man utses av rätten för att sköta försäljningen. Du eller din särbo kan kräva att lägenheten inte ska säljas under en viss prisgräns. Skulle det vara så att din särbo/vän yrkar ett högt pris, för att försvåra försäljningen, kan tingsrätten ändå sätta ett lägre pris. Visar din vän/särbo ”synnerliga skäl” för att inte sälja lägenheten får inte tingsrätten fatta beslut om försäljning. Enligt förarbetena och praxis till lagen innebär synnerliga skäl framförallt särskilt dåligt konjunkturläge eller speciella förhållanden som gör en försäljning förlustbringande. Att din särbo bor permanent i lägenheten är inte tillräckligt för att utgöra synnerliga skäl. Du borde därmed kunna vända dig till tingsrätten och begära försäljning av lägenheten.

    Vänliga hälsningar,

    Elna 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden