Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Försäljning av samägd egendom mot ena partens vilja

Hej! Jag o min kärlek har separerat. Vi har inte bott ihop på 3 år, utan i skilda hus. Hennes ekonomi är svag, låg taxerad inkomst från eget företag o hos fogden både privat o m företaget.
Jag äger halva hennes hus, vi står båda på lånet.
Hon har två barn, inget är dock skrivet på adressen.

Förutom detta har hon en stor skuld till mig privat, reglerad skriftligt i ett "enkelt skuldebrev" signerat av oss båda.

Jag vill inte fortsätta äga, jag vill inte heller ha kvar lånen, jag vill också ha tillbaka mina pengar som jag lånat ut räntefritt. Jag har juridisk rätt till 50% av värdeökningen, den vill jag inte ha. Så om hon inte finner en lösning att köpa ut mig o betala min skuld vill jag sälja. Om jag vill sälja o hon motsätter sig? På skuldebrevet står det att båda parter har rätt att säga upp lånet m betalningstid om 6 månader. Hur råder du mig att gå tillväga i detta fall?

Rådgivarens svar

2018-02-08

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Samäganderättslagen

Oavsett om ni tidigare var gifta eller endast sambos så tolkar jag din fråga som att ni äger halva fastigheten var och därför skulle ni också delat på värdet av fastigheten när ni separerade. Om den ena parten vill bo kvar ska denne köpa ut den andre med värdet på halva fastigheten. Har den ena parten inte råd att köpa ut den andre är den naturliga lösningen att sälja fastigheten och dela på pengarna.

Om två parter tillsammans äger fast egendom blir lagen om samäganderätt tillämplig. Enligt 6§ i denna lag kan en av parterna ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska utbjudas till försäljning, vilket blir aktuellt när parterna inte är överens om huruvida fastigheten ska säljas. Tingsrätten ska förordna att fastigheten ska utbjudas till försäljning om inte den andra parten kan visa att det finns synnerliga skäl för att så inte ska ske.

Förarbetena till lagen ger inte någon klar vägledning om vad som kan anses utgöra ”synnerliga skäl”. I ett tidigare rättsfall har det sagts att uttrycket främst torde avse ”ett särskilt dåligt konjunkturläge eller eljest speciella förhållanden som gör en försäljning förlustbringande” (NJA 1974 s. 490) I ett annat rättsfall har det ansetts att ett barn som far illa av att flytta ifrån sin bostad och behöva byta skola inte utgör sådana synnerliga skäl (NJA 1979 s. 562).

Rekommendation

Om inte din före detta kan komma på en lösning för att köpa ut dig så kan du alltså göra en ansökan hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas mot hennes vilja. Tingsrätten ska besluta om försäljning om din före detta inte har några synnerliga skäl mot försäljning. I en sådan ansökan kan du också begära att tingsrätten ska fastställa den privata skulden hon har till dig. Om hon fortfarande inte betalar efter att skulden är fastställd kan du vända dig till Kronofogden och begära verkställighet, vilket innebär att de mäter ut hennes tillgångar så att du kan få din skuld betald. Vill du inte vända dig till tingsrätten gällande fastigheten kan du ändå vända dig till Kronofogden gällande den privata skulden och ansöka om ett betalningsföreläggande, vilket innebär att Kronofogden fastställer skulden. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande och verkställighet på kronofogdens hemsida https://www.kronofogden.se.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden