Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Försäljning av halvt tvåfamiljshus

Hej!
Jag och mitt ex äger ett tvåfamiljshus i Göteborg sedan 2010. Vi har behållit huset efter separationen då vi sett det som en bra investering, och det också innebär att jag kan bo kvar med sonen (vv). Nu har vi funderat på att låta en familj köpa in sig på huset istället för att hyra, bland annat för att vi ska kunna få ner våra lån, men också som en långsiktig trygghet. De skulle erbjudas halva huset till halva marknadspriset.

Vad är det man ska tänka på (förutom att få ner i kontrakt alla villkor och förutsägbara händelser)? Vilka fallgropar finns? Hur beskattas en sådan försäljning?

Mvh

Rådgivarens svar

2019-01-12

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Allmänna råd

Vi på Fråga Juristen arbetar inte med generell rådgivning utan svarar på konkreta frågor. För fullständig rådgivning hänvisar jag därför till Familjens Jurist. Något som ni dock bör vara noggranna med är huruvida det rör sig om en eller två fastigheter (jag har dålig koll på vad ett tvåfamiljshus är). Om det rör sig om en fastighet och ni inte klyver den innan försäljning så kommer ni och den andra familjen att äga huset tillsammans. Då tillämpas reglerna i samäganderättslagen, som bland annat stadgar att den ena parten kan tvinga fram en offentlig auktion av hela fastigheten, såvida ni inte avtalar bort det. Så fastighetsindelningen är grundläggande att ha vetskap om innan ni säljer halva huset.

Beskattning av försäljning av en del av en fastighet

En försäljning av en del av en fastighet beskattas som en försäljning av en hel fastighet: 22 % skatt på kapitalvinsten.

  • Kapitalvinst = försäljningspris - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp
  • Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter

Anskaffningsutgifter är helt enkelt vad ni betalade för huset när ni köpte det. Förbättringsutgifter är kortfattat ny-, om-, och tillbyggnationer samt förbättrande underhåll och reparationer som har vidtagits inom fem år från försäljningen. Reparationer och underhåll får dras av till den del de förbättrar huset. Ifall ni har installerat en spis de senaste fem åren får ni dra av hela kostnaden, ifall det inte från början fanns någon spis. Om det fanns en gasspis och ni bytte ut den mot en elspis får ni dra av kostnaden till den del elspisen förbättrade huset jämfört med den tidigare gasspisen. Du kan läsa mer om vilka utgifter som är förbättringsutgifter på Skatteverkets hemsida.

Eftersom att ni fortfarande har någonstans att bo får ni inte skjuta upp beskattningen utan kommer att beskattas det år då försäljningen sker.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. För vidare rådgivning om potentiella risker hänvisar jag dig till att kontakta en av våra jurister. Om du har någon konkret fundering är du dock välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden