Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Försäljning av del i samägd radhus

Hej! Jag och min man är skilda nu och vi har en köpt radhus tillsammans. Han vil köpa in min del och han påstår att jag måste sälja till honom jag får inte sälja tull någon annan förutom han stämmer detta eller. Om någon annan ger extra bud än honom får jag inte sälja till de? Hur går det reglerna till?

Rådgivarens svar

2019-01-27

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

I mitt svar förutsätter jag att ni har gjort en bodelning i samband med er äktenskapsskillnad och därmed att radhuset inte längre är giftorättsgods. Om ni inte har gjort en bodelning så blir äktenskapsbalkens regler om bodelning tillämpliga. 
När man äger en bostad tillsammans så kallas det för samägande och regleras enligt samäganderättslagen. Även om radhuset tillhör en bostadsförening, dvs. radhuset är en bostadsrätt, är lagen tillämplig genom praxis. Lagen är dispositiv vilket innebär att om ni ar avtalat om hur ni ska förfoga över radhuset så är inte lagen tillämplig. Jag förutsätter dock att ni inte har avtalat bort lagen. Vid en åtgärd som rör det gemensamma bostaden så krävs samtycke från alla delägare. Detta innebär att vid en försäljning så måste ni båda vara överens för att få igenom en försäljning av radhuset. Det finns inga regler om att du är tvungen att sälja till den tidigare man dock krävs hans samtycke vid en försäljning. Därmed är det vanligast att man köper ut den part som inte längre vill äga bostaden. Självklart så ska din man betala en rimlig summa för din del. Om situationen inte skulle lösa sig mellan er så innehåller lagen en möjlighet att påkalla en tvångsförsäljning av hela bostaden. Detta görs genom att man skickar in en ansökan till Tingsrätten om att bostaden ska säljas på offentlig auktion, om den andra parten inte kan visa att det finns synnerliga skäl för att det inte ska ske. Synnerliga skäl tolkas restriktivt. 

Allra bästa skulle vara om ni kan komma överens om att du får överlåta din del till din tidigare make för ett skäligt pris. Om det inte går att komma överens så kan du alltid ta till tvångsförsäljning genom en ansökan till Tingsrätten. 

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp så är du varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister här. 

Vänliga hälsningar, 

Alba 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden