Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Försäljning av andel av fastighet

Hej!
Vi är 3 delägare till en sommarfastighet som värderats till 450.000 kr.Nu vill 1 part köpas ut? Är det då 450 000/3 alltså 150 000 som gäller eller räknar man som i exemplet ovan Marknadsvärde- inköpspris- renoveringskostnad. Räknar ut skatten på detta och drar ifrån den från Marknadsvärdet och sedan delar summan /3 för att få den summa som gäller vid utköp.

Rådgivarens svar

2019-03-02

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. 

Enligt svensk lag finns det inga regler för vilket pris som ska användas när två parter köper ut en samägare till en fastighet. Det står er därmed fritt att avtala om ett pris som känns bra för alla parter. 

Vad man kan tänka på när man avtalar om priset är att vid en försäljning av fastighet ska man betala skatt. Det gäller oavsett om man endast säljer en andel eller hela fastigheten. 

Skatt beräknas som skillnaden mellan inköpspriset + förbättringsutgifter och försäljningspriset enligt inkomstskattelagen 44 kap. 14§. 

Delägaren som säljer ska alltså beskattas för vinsten som hen gör på försäljningen av andelen. Den får man fram genom att ta ersättningen för andelen – försäljningsutgifter – omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften + förbättringsutgifter) = vinsten. Sedan tar man upp vinsten i inkomstskatteslaget kapital med 22/30-delar och kommer därmed betala en skatt på 22%. 

När ni (de resterande delägarna) sedan i framtiden möjligtvis vill sälja kommer även ni att beskattas för försäljningen i inkomstskatteslaget kapital. 

Eftersom att alla delägare kommer få skatta för vinsten vid en försäljning av fastighet är det brukligt att man räknar med den vid beräkningen av vad en andelsägare ska köpas ut för. 

Precis som du är inne på beräknar man då marknadsvärdet-inköpspriset-förbättringsutgifter. Skatten dras sedan med 22/30 delar vilket motsvarar en skatt på 22 %. Notera att det inte är alla ”renoveringskostnader” som kan räknas med utan endast förbättringsutgifter. Ni kan även räkna med skäligt mäklararvode. 

Hoppas ni har fått svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med en ny fråga. 

Vänligen, 

Elna Gudinge

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden