Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Försäljning av andel av fastighet

    Hej!
    Vi är 3 delägare till en sommarfastighet som värderats till 450.000 kr.Nu vill 1 part köpas ut? Är det då 450 000/3 alltså 150 000 som gäller eller räknar man som i exemplet ovan Marknadsvärde- inköpspris- renoveringskostnad. Räknar ut skatten på detta och drar ifrån den från Marknadsvärdet och sedan delar summan /3 för att få den summa som gäller vid utköp.

    Rådgivarens svar

    2019-03-02

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. 

    Enligt svensk lag finns det inga regler för vilket pris som ska användas när två parter köper ut en samägare till en fastighet. Det står er därmed fritt att avtala om ett pris som känns bra för alla parter. 

    Vad man kan tänka på när man avtalar om priset är att vid en försäljning av fastighet ska man betala skatt. Det gäller oavsett om man endast säljer en andel eller hela fastigheten. 

    Skatt beräknas som skillnaden mellan inköpspriset + förbättringsutgifter och försäljningspriset enligt inkomstskattelagen 44 kap. 14§. 

    Delägaren som säljer ska alltså beskattas för vinsten som hen gör på försäljningen av andelen. Den får man fram genom att ta ersättningen för andelen – försäljningsutgifter – omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften + förbättringsutgifter) = vinsten. Sedan tar man upp vinsten i inkomstskatteslaget kapital med 22/30-delar och kommer därmed betala en skatt på 22%. 

    När ni (de resterande delägarna) sedan i framtiden möjligtvis vill sälja kommer även ni att beskattas för försäljningen i inkomstskatteslaget kapital. 

    Eftersom att alla delägare kommer få skatta för vinsten vid en försäljning av fastighet är det brukligt att man räknar med den vid beräkningen av vad en andelsägare ska köpas ut för. 

    Precis som du är inne på beräknar man då marknadsvärdet-inköpspriset-förbättringsutgifter. Skatten dras sedan med 22/30 delar vilket motsvarar en skatt på 22 %. Notera att det inte är alla ”renoveringskostnader” som kan räknas med utan endast förbättringsutgifter. Ni kan även räkna med skäligt mäklararvode. 

    Hoppas ni har fått svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med en ny fråga. 

    Vänligen, 

    Elna Gudinge

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden