Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Formkrav vid överlåtelse av fastighet

Hej!
Vi är fyra syskon som fått våra förälders sommarstuga som gåva för ett par år sedan. En av oss vill nu frånsäga sig sin ägardel pga kostnader mm.  Vad ska ett sådant dokument innehålla för att vara juridiskt bindande? 

Mvh Karin

Rådgivarens svar

2017-07-11

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen!

Regler om fastigheter återfinns i jordabalken (JB), se lagen här.

Jag förstår det som att sommarstugan avser en fastighet i lagens mening. De formkrav som gäller på en överlåtelseahandling är då de som följer av 4 kap. 1 § JB. De krav som uppställs där gäller även gåva, även om det står "köp", se 29 § samma kap. Jag förstår det som att syskonet vill ge sin del i fastigheten som gåva till er andra, eftersom du skriver "frånsäga sig". Dokumentet ska uppfylla följande:

1. Skriftligt, se "upprättande av köpehandling" i lagen.
2. Underskrivet av köparen/gåvotagaren och säljaren/gåvogivaren.
3. Uppgift om köpeskilling. Om det är en gåva kan den vara 0 kr, eller helt uteslutas från handlingen.
4. En överlåtelseförklaring, dvs. en förklaring att egendomen (vilken fastighet det rör sig om måste framgå) nu överlåts på köparen/gåvotagaren.

För att få lagfart måste underskrift också bevittnas av två vittnen (20 kap 7§ JB).

Eftersom att det är en ägarandel som ska överlåtas bör detta också anges i handlingen, samt vem som ska motta andelen eller om andelen ska fördelas lika mellan de andra delägarna. Detta kan göras i överlåtelseförklaringen genom att ange t.ex. "härmed överlåter jag, <namn på överlåtaren>, <fastighetsbeteckning> till <namn på mottagarna> med lika stor andel till vardera mottagare" eller något liknande.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du känner att du vill ha hjälp med att upprätta en överlåtelsehandling kan jag rekommendera dig att boka en tid med en jurist från Familjens jurist så att denne kan hjälpa dig att upprätta handlingen enligt konstens alla regler. Boka tid kan du göra via denna länk.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden