Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Formkrav vid överlåtelse av fastighet

    Hej!
    Vi är fyra syskon som fått våra förälders sommarstuga som gåva för ett par år sedan. En av oss vill nu frånsäga sig sin ägardel pga kostnader mm.  Vad ska ett sådant dokument innehålla för att vara juridiskt bindande? 

    Mvh Karin

    Rådgivarens svar

    2017-07-11

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen!

    Regler om fastigheter återfinns i jordabalken (JB), se lagen här.

    Jag förstår det som att sommarstugan avser en fastighet i lagens mening. De formkrav som gäller på en överlåtelseahandling är då de som följer av 4 kap. 1 § JB. De krav som uppställs där gäller även gåva, även om det står "köp", se 29 § samma kap. Jag förstår det som att syskonet vill ge sin del i fastigheten som gåva till er andra, eftersom du skriver "frånsäga sig". Dokumentet ska uppfylla följande:

    1. Skriftligt, se "upprättande av köpehandling" i lagen.
    2. Underskrivet av köparen/gåvotagaren och säljaren/gåvogivaren.
    3. Uppgift om köpeskilling. Om det är en gåva kan den vara 0 kr, eller helt uteslutas från handlingen.
    4. En överlåtelseförklaring, dvs. en förklaring att egendomen (vilken fastighet det rör sig om måste framgå) nu överlåts på köparen/gåvotagaren.

    Notera att handlingen inte måste bevittnas. Eftersom att det är en ägarandel som ska överlåtas bör detta också anges i handlingen, samt vem som ska motta andelen eller om andelen ska fördelas lika mellan de andra delägarna. Detta kan göras i överlåtelseförklaringen genom att ange t.ex. "härmed överlåter jag, <namn på överlåtaren>, <fastighetsbeteckning> till <namn på mottagarna> med lika stor andel till vardera mottagare" eller något liknande.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du känner att du vill ha hjälp med att upprätta en överlåtelsehandling kan jag rekommendera dig att boka en tid med en jurist från Familjens jurist så att denne kan hjälpa dig att upprätta handlingen enligt konstens alla regler. Boka tid kan du göra via denna länk.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden