Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Formkrav vid köp av fast egendom

Jag ska köpa grannens hus med tillhörande tomt och undrar vad jag ska tänka på när vi upprättar köpekontrakt?

Rådgivarens svar

2017-07-10

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din frågeställning. Vid köp av fastighet blir reglerna i 4 kap. jordabalken (1970:994) (JB) tillämpliga.

Formkrav vid fastighetsköp
Av JB 4:1 st. 1 framgår att köp av fast egendom omfattas av vissa formkrav. För att ett fastighetsköp således ska bli giltigt krävs det att:

  1. En köpehandling upprättas,
  2. Köpehandlingen undertecknas av både säljaren och köparen,
  3. Priset ska vara angivet, samt
  4. En förklaring om att säljaren överlåter egendomen på köparen.

Av st. 3 i samma paragraf anges det att köp som inte uppfyller formkraven i st. 1 är ogiltiga, med vissa undantag. Såsom jag tolkat din fråga är inte dessa undantag tillämpliga i ditt fall.

Observera att bevittning av köpehandlingen är inte nödvändig för att köpet ska vara giltigt, men det krävs dock bevittning för att kunna ansöka om lagfart (jfr. JB 20:7 p. 1 och 20:8). Det krävs även i vissa fall samtycke från make (7:5 äktenskapsbalken), sambo (23 § sambolagen) eller överförmyndare (13:10 och 14:11 föräldrabalken).

Även om det inte omfattas av formkraven kan det vara bra att även reglera fastighetens skick samt säljarens eventuella garantier och friskrivningar. Tänk också på att din undersökningsplikt som köpare är väldigt långtgående och du köper vanligtvis en fastighet i befintligt skick, bortsett från s.k. dolda fel.

Vad du bör tänka på
Se till att er köpehandling uppfyller de ovannämnda formkraven. Vill du känna dig trygg med att köpehandlingen upprättas på ett korrekt sätt och minimera risken att köpehandlingen klandras som ogiltig kan du boka tid HÄR och få köpehandlingen upprättad av en av våra duktiga jurister.

 

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,
Sara

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden