Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Formkrav vid köp av fast egendom

    Jag ska köpa grannens hus med tillhörande tomt och undrar vad jag ska tänka på när vi upprättar köpekontrakt?

    Rådgivarens svar

    2017-07-10

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din frågeställning. Vid köp av fastighet blir reglerna i 4 kap. jordabalken (1970:994) (JB) tillämpliga.

    Formkrav vid fastighetsköp
    Av JB 4:1 st. 1 framgår att köp av fast egendom omfattas av vissa formkrav. För att ett fastighetsköp således ska bli giltigt krävs det att:

    1. En köpehandling upprättas,
    2. Köpehandlingen undertecknas av både säljaren och köparen,
    3. Priset ska vara angivet, samt
    4. En förklaring om att säljaren överlåter egendomen på köparen.

    Av st. 3 i samma paragraf anges det att köp som inte uppfyller formkraven i st. 1 är ogiltiga, med vissa undantag. Såsom jag tolkat din fråga är inte dessa undantag tillämpliga i ditt fall.

    Observera att bevittning av köpehandlingen är inte nödvändig för att köpet ska vara giltigt, men det krävs dock bevittning för att kunna ansöka om lagfart (jfr. JB 20:7 p. 1 och 20:8). Det krävs även i vissa fall samtycke från make (7:5 äktenskapsbalken), sambo (23 § sambolagen) eller överförmyndare (13:10 och 14:11 föräldrabalken).

    Även om det inte omfattas av formkraven kan det vara bra att även reglera fastighetens skick samt säljarens eventuella garantier och friskrivningar. Tänk också på att din undersökningsplikt som köpare är väldigt långtgående och du köper vanligtvis en fastighet i befintligt skick, bortsett från s.k. dolda fel.

    Vad du bör tänka på
    Se till att er köpehandling uppfyller de ovannämnda formkraven. Vill du känna dig trygg med att köpehandlingen upprättas på ett korrekt sätt och minimera risken att köpehandlingen klandras som ogiltig kan du boka tid HÄR och få köpehandlingen upprättad av en av våra duktiga jurister.

     

    Hoppas du fick svar på din fråga.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden