Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Formkrav för köp av fast egendom samt avtal om handpenning

Vi ska köpa en jordbruksfastighet vilket har tagit lång tid att få igenom och är fortfarande ej helt klart. Mannen som äger fastigheten idag har ekonomiska problem och önskar pengar i förskott. Om vi skriver ett eget avtal är detta då giltigt ifall det skulle hända någonting? Måste vi ha det juridiskt stärkt för att vara trygga? Mvh Maria

Rådgivarens svar

2018-07-15

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Allmän redogörelse

Köp av fast egendom regleras i 4 kap 1 § Jordabalken (JB). Fastighetsköp är ett s.k. formalavtal. Detta innebär att avtalet är ogilitgt om det inte uppfyller villkoren i 4 kap 1 § JB. Paragrafen anger att köp av fast egendom sker genom upprättande av en köpehandling som ska undertecknas av köparen och säljaren. Köpehandlingen ska ange köpeskillingen och en förklaring av säljaren att egendomen säljs till köparen, en s.k. överlåtelseförklaring.

Handpenningsavtal

Ett löfte om att sälja fast egendom är därmed inte bindande. Av denna anledning är det vanligt att säljaren och köparen ingår ett s.k. handpenningsavtal. Ett handpenningsavtal är ett avtal om att senare ingå ett fastighetsköp. Genom ett handpenningsavtal åtar sig köparen och/eller säljaren skadeståndsskyldighet om köpet inte fullbordas. Om köpet fullbordas kommer handpenningen att dras av från köpeskillingen. Om köpet inte kommer till stånd pga. köparens agerande så kan köparen förlora handpenningen samt bli skadeståndsskyldig. I handpenningsavtalet är det även möjligt att avtala om att säljaren ska betala skadestånd till köparen om köpet inte fullbordas pga. säljarens agerande. Säljaren ska betala tillbaka handpenningen om köpet inte fullbordas pga. säljarens agerande. Eftersom ett handpenningsavtal ensamt inte räknas som ett bindande köpeavtal kan köparen och säljaren lagligen dra sig ur köpet fram till dess att ett köpeavtal som uppfyller formkraven har upprättats, dock kan skadeståndsskyldighet under vissa omständigheter inträffa. I praxis har högsta domstolen tolkat ett handpenningsavtal som ett åtagande från köparens sida att ersätta säljarens eventuella skada om köparen drar sig ur köpet. Detta innebär att köparen kan bli skadeståndsskyldig om köparen drar sig ur köpet. Det är möjligt att skriva in i handpenningsavtalet att även säljaren kan bli skadeståndsskyldig om säljaren drar sig ur köpet.

Sammanfattning

Själva köpekontraktet måste uppfylla kraven som regleras i 4 kap 1 § JB. Handpenningsavtalet måste inte uppfylla dessa villkor men det är alltid bra att ingå ett avtal skriftligen där vardera parters rättigheter och skyldigheter i avtalsförhållandet framgår. Avtalet bör även ange handpenningens storlek, vilka parterna är samt vad som händer om någon av parterna drar sig ur avtalet. Reglera även köparens och säljarens skadeståndsskyldighet i handpenningsavtalet. Inget av dessa avtal måste vara juridiskt styrkt. 

Är ni i behov av ytterligare hjälp är ni varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,
Sofia

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden