Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fördelning av kostnader vid samägd fastighet

Hej!
Delar en liten fastighet med min bror som han nyttjat sedan 30 år tillbaka. Han vill nu bli utlöst och har specat upp div. utlägg som han haft på dessa år ex. bytt kök köpt en garderob satt in en innerdörr med karm samt tapet och bård, detta har han gjort utan min tillåtelse allt för hans egna trivsel då jag tyckt det varit bra som det var.
Han har även specat upp elkostnader fasta dvs. de fram till stamfastigheten, som han betalat f.om 1988-2019. Detta har han kvitto på, resterande utlägg har han ej kvitto på, då dessa enligt honom blivit stulna i inbrott då han förvarat dom i en väska i sitt förråd.
Hur långt tillbaka är man skyldiga att betala med/utan kvitto.
Tacksam för snabbt svar angående detta. 

Rådgivarens svar

2020-08-19

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag hoppas jag tolkar din fråga rätt att du och din bror äger den här fastigheten tillsammans, och att ni är de enda delägarna.

Hur fördelas kostnader för en fastighet när man äger den tillsammans med någon annan?

Är man två eller fler personer som äger en fastighet tillsammans är lagen om samäganderätt tillämplig. Dock kan samäganderättslagen i många delar avtalas bort av delägarna. Jag utgår dock i mitt svar från samäganderättslagens regler.

Man tar som utgångspunkt i lagen att alla delägare äger lika stor del i fastigheten, om inte annat kan visas (1 §). Är man två ägare antas man alltså äga hälften var. Det är också utifrån sin andel som man står sina kostnader för godsets förvaltning (15 §). Äger man alltså hälften står man även hälften av förvaltningskostnaderna. Med ”förvaltning” menar man huvudsakligen faktiska åtgärder för egendomens vård och bevarande samt för dess utnyttjande i vinstsyfte.

Alla ägare ska tillsammans besluta om godseds förfogande och godsets förvaltning. Det finns dock fall när åtgärder kan vidtas på egendomen utan att alla delägare är överens på förhand. Om en av ägarna lider av en sjukdom, är frånvarande eller liknande kan man vidta åtgärder för egendomens bevarande, trots att alla delägares samtycke inte kunnat inhämtas. Det här får dock endast göras om det rör sig om åtgärder som inte kan skjutas upp (2 §), t.ex. brådskande reparationer för att förhindra värdeförsämring. Det här innebär att delägaren vars samtycke inte kunnat inhämtas ändå får bistå ekonomiskt för kostnaderna som uppstått utifrån sin del i egendomen.

Preskription av fordringar

Utgångspunkten enligt preskriptionslagen är att fordringar preskriberas efter 10 år om den inte avbryts dessförinnan (2 §). Ett preskriptionsavbrott kan ske exempelvis genom att den som har en fordran gör en skriftlig erinran om fordran till den som man vill ska betala (5 §). Följden av ett preskriptionsavbrott är att 10-årsperioden i 2 § startar om på nytt från noll (6 §)

I ditt fall

Jag vet inte i det här fallet om det kanske är så att du och din bror kommit överens något kring hur kostnader ska fördelas.  Annars får man säga att utgångspunkten enligt samäganderättslagen är att din bror inte har kunnat fatta beslut om att genomföra annat än brådskande nödvändiga reparationer utan att inhämta godkännande från dig. Om han i det här fallet har renoverat på eget bevåg är det alltså inte säkert att du ska behöva betala för det. Angående elkostnaderna är utgångspunkten att ni ska stå för dem utifrån den andel ni äger i fastigheten, alltså hälften var. Om ni inte kan hitta kvitton skulle jag säga att ni får försöka enas om en hypotetisk kostnad. 

Jag skulle också anta att du endast borde behöva tala för de senaste tio årens kostnader som din bror tagit på sig, förutsatt att han inte gjort påminnelser om sina fordringar på dig under den här tiden. 

Råd

Ni kan alltid försöka komma överens sinsemellan hur ni vill att kostnaderna ska fördelas vid det här utköpet. Om ni däremot inte kommer överens och du inte vill riskera att betala mer än du faktiskt ska kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Hos Familjens Jurist kan ni få hjälp med frågor som rör fastighetsrätt

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer kan du alltid vända dig till Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden