Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Förbud mot installation av tvättmaskin i en bostadsrättsförening

Hej! Kan man förbjuda att ha tvättmaskin i en lägenhet? Finns det någon paragraf på det. Föreningen har skrivit ut ett dokument "info till nya medlemmar" där står det ingen tvättmaskin i lägenheterna då avloppen inte är dimensionerade för det. Då jag missat detta har jag genomfört en renovering där jag installerat dit en tvättmaskin, nu hävdar föreningen på att jag måste ta bort den. Tycker det är riktigt konstigt då det är min egna egendom samt att jag höjer föreningens värde. Allt är fackmannamässigt utförande med brunn samt tätskikt osv. När jag snackade med min vvsare, sade han att det är riktigt tramsigt då det är värre att ha diskmaskin eller avlopp från köket. Han hävdade på att det är bara typisk "svensk avundsjukhet".
Tacksam för ett svar.

Rådgivarens svar

2019-04-25

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Vad tråkigt att det blev struligt med installationen. Det är såklart aldrig kul när arbetet med en renovering väl är färdigt. Nedan följer en redogörelse för ifall det är tillåtet för en bostadsrättsförening att förbjuda installation av tvättmaskin, och om styrelsen kan tvinga dig såsom bostadsrättsinnehavare att avinstallera en redan installerad tvättmaskin.

Juridiskt sett är en bostadsrätt en ägd andel i föreningen som är kombinerad med en nyttjanderätt avseende en viss bostadslägenhet, det vill säga en rätt att använda en viss lägenhet som bostad.

Den lag som huvudsakligen reglerar bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter är Bostadsrättslag (1991:614). Av 7 kap. 6 § punkterna 1 till 3 framgår att bostadsrättsinnehavaren inte utan styrelsens tillstånd får göra ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningar för gas, värme, eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Med ”ändringar av befintliga ledningar för gas, värme eller vatten” avses till exempel installation av kök, toalett, eller tvättmaskin. Du borde följaktligen ha frågat styrelsen om lov innan du installerade tvättmaskinen. 

För att styrelsen skulle kunnat neka dig installationen hade det krävts att åtgärden skulle ha inneburit påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Med ”påtaglig skada” menas till exempel att bostadsrätten skulle göras svårare att sälja i framtiden eller att den strider mot bestämmelser i föreningens stadgar. Stadgarna får dock inte ställa upp sådana begränsningar för den boende som är mer långtgående än det sagda. Det framgår inte av de presenterade omständigheterna om stadgarna ställer upp några begränsningar vad gäller installation av tvättmaskin. Om installationen skulle ställa till med problem till den grad som motsvarar det sagda hade styrelsen kunnat neka till installationen. Nästa fråga blir ifall styrelsen nu kan tvinga dig att avinstallera tvättmaskinen. Att ”avloppen inte är dimensionerade” för denna antyder att det skulle kunna leda till viss skada för föreningen att ha tvättmaskinen fortsatt installerad. Dock framgår även att installationen är fackmannamässigt utförd och att den höjer föreningens värde. Huruvida skadan är tillräckligt stor för att kunna ställa ett krav om avinstallation på bostadsrättsinnehavaren går inte med full säkerhet att avgöra utifrån de presenterade omständigheterna. Om det föreligger påtaglig skada kan föreningen kräva att du gör en sådan.

Jag hoppas att det genom det sagda har tydliggjorts i vilka fall bostadsrättsinnehavaren måste fråga styrelsen om lov vid renoveringar, och i vilka fall den senare kan förbjuda bostadsrättsinnehavaren från att företa en åtgärd på lägenheten, samt tvinga denne att återställa denna.

För att gå vidare med din situation kan du boka tid för juridisk rådgivning på ett kontor nära dig här

Med vänlig hälsning,

Adam Ask

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden