Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Föravtal - fastighet

Hej!

Vi är 3 syskon som tillsammans har ärvt ett äldre fritidshus. Nu vill en av oss bli utlöst och vi är
överens om priset. Syskonet som vill bli utlöst kräver dock ett avtal där syftet är att hon har rätt att kompenseras för skillnaden mellan dagens marknadsvärde (om det överstiger utköpspriset) och utköpspriset vid en eventuell extern försäljning inom 10 år.

Vi har två frågor angående avtalet:

1 Fastigheten är idag i dåligt skick och vi som ska ha det kvar kommer de närmaste åren att
spendera flera 100 000-tals kronor på underhåll och renoveringar. Dessa utgifter kommer
ju hon som blivit utlöst inte att vara med och betala. Vi som har det kvar vill på något sätt
säkerhetsställa att vi får ersättning för dessa utgifter vid en eventuell försäljning. Hur kan
ersättning för dessa utlägg formuleras på ett rättvist sätt i avtalet?

2. Hur gör man vid en eventuell försäljning inom 10 år för att beräkna ett marknadsvärde bakåt i tiden där man räknar bort en eventuell generell värdeökning som personen i fråga inte ska ta del av?

Rådgivarens svar

2020-02-01

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Inledning
Jag förstår situationen som så att du och dina syskon samäger en fastighet tillsammans. Din syster vill nu att ni köper ut henne men att hon ska ha rätt till en värdeökning om ni säljer fastigheten inom 10 år.

Föravtal
Även om det rent praktiskt går att skriva ett avtal där hon skulle få ta del av framtida vinst i försäljning av fastigheten så är ett sådant avtal inte rättsligt bindande. Avtal om framtida försäljning av fastighet kallas föravtal och är inte bindande.

Det ända sättet för er syster att ha kvar rätten till vinst i fastigheten är att behålla ägandeskapet. Vill hon att ni köper ut henne så ska det ske utifrån dagens marknadsvärde.

Kommer ni inte överens om hur ni ska gå vidare kan någon av er alltid kräva att hela fastigheten säljs på den öppna marknaden, enligt 6§ samäganderättslagen. Då kan alltid du och din bror buda och köpa hela fastigheten i en försäljning.

Avslutande kommentarer
Hoppas du har fått svar på dina funderingar och vill ni ha hjälp med att upprätta ett köpeavtal på andel ni ska köpa från er syster kan ni läsa mer här.

Mvh,

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden