Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Folkbokförd på annan adress - andrahandsuthyrning?

Jag tackar för svar, men jag fick inte alla mina frågors svar. Jag men här handlar om en folkbokföring adressändring från första hands hyresgäst. Det inte handlade om en reell flytt och att det således inte förelåg något avtalsbrott. hyresgästen köpte en lägenhet för att hennes cancersjuka syster ska få en trygg och lugn bostad att bo i. I samband med köpet skrev hyresvärden sig på den andra lägenheten i tron om att detta var en förutsättning för att kunna köpa en bostadsrätt. Under tiden bodde hon ändå kvar på sin gamla adress med sons familj som inneboende. Det har alltså aldrig handlat om en flytt av hyresgästen och hon behöver ha si permanenta bostad som är mantalsskrivna sedan 2019-01-21. Vidare har hyresgästen sålt (med avflyttning 2019-06-20) den andra bostaden då systern gick bort och inte längre behöver den. Hon skulle därför bli fråntagen sin bostad som legitim hyresgästen om uppsägningen om avtalet går igenom.
1.Anser inte ni att hyresvärden folkbokförings fel bör upptäckas och underrättas hyresgästen i god tid den förseelsen i år 2015 i stället den 2019? 2.Har inte tappat hävninsrätt hyresvärden? 3. Har första handhyresgäst besittningsskydd? 4. Hur mycket chans har hyresgäst behålla hyresrätt enligt prop.2013/14:195 bla "som t.ex sjukdom eller hög ålder ska kunna beaktas vid skälighetsbedömningen systers dödsfall som särskild ömmade oanständigheter"? mvh tak förhand svar

Rådgivarens svar

2019-05-17

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

 

Som jag förstår din fråga handlar det alltså om en kvinna som hade ett förstahandskontrakt på en lägenhet där hon bodde tillsammans med sin sons familj. Kvinnan köpte sedan en bostadsrätt som hennes sjuka syster bodde i tills hon gick bort, därefter såldes lägenheten. Under tiden som systern bodde i bostadsrätten var kvinnan skriven på samma adress som systern, men bodde tillsammans med sonens familj som vanligt i hyresrätten.

 

Folkbokföring

Först och främst bör poängteras att en person ska vara folkbokförd på den adress där personen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (folkbokföringslagen 6-7 §§). Om kvinnan var folkbokförd i bostadsrätten är det därmed inte konstigt att hyresvärden tolkar detta som att hon bott på annat ställe än i hyresrätten och bevismässigt talar detta alltså för hyresvärdens fördel. Hyresvärden kan alltså argumentera för att kvinnan varit folkbokförd på annan ort och att andra personer bott i hennes lägenhet utan tillstånd från hyresvärden = otillåten andrahandsuthyrning. Om kvinnan däremot kan motbevisa detta så saknar hyresvärden grund för uppsägning.

 

Otillåten andrahandsuthyrning

Det är inte upp till hyresvärden att upptäcka felaktigt folkbokförda personer, däremot ska hyresvärden först att givit hyresgästen en tillsägelse om att andrahandsuthyrning inte är tillåten innan hyresvärden kan säga upp kvinnan: se mer om detta i det tidigare svaret. Om hyresvärden inte gjort någon tillsägelse kan hyresvärden inte säga upp kvinnan. Om kvinnan vid tillsägelsen folkbokfört om sig och förklarat situationen krävs att hyresvärden anser att andrahandsuthyrning fortfarande pågår och måste därmed bevisa detta.

 

Lagens förarbeten

Den mening du citerar ur propositionen är tagen från en bilaga, nämligen Lagrådets yttrande. Lagrådet består av jurister som granskar lagförslag innan de beslutas om dem i Riksdagen, läs mer om Lagrådet HÄR. Lagrådet ansåg att det av lagförslaget inte framgick i vilken utsträckning t ex sjukdom ska kunna beaktas vid bedömningen om personliga förhållanden hos hyresgästen. Personliga förhållanden kan nämligen beaktas på så sätt att om en hyresgäst sagts upp på grund av ett skäl som berott på att denne blivit utsatt för brott av en närstående så ska hyresgästen ändå inte alltid sägas upp (t ex inte betalat hyran i tid pga legat på sjukhus pga misshandel av sin partner). Någon hänsyn till detta togs dock inte av lagstiftaren då det hade krävts mer utredning (se sidan 15 i propositionen). Propositionen ger alltså inte mycket stöd för att sjukdom av närstående kan beaktas vid bedömningen.

 

Sammanfattningsvis

Hyresvärden kan säga upp någon pga otillåten andrahandsuthyrning, dock måste värden först ge hyresgästen en tillsägelse och en chans att rätta sig. Om ni anser att någon andrahandsuthyrning inte någonsin pågått blir det i slutändan en fråga om bevisning där kvinnan kan behöva styrka att hon bott i hyresrätten och inte bostadsrätten där hon varit folkbokförd. Om ni inte kan lösa detta med hyresvärden får det gå vidare till hyresnämnden, läs mer om detta HÄR. Har ni behov av ytterligare rådgivning i denna fråga rekommenderar jag er att ta kontakt med en av våra jurister på Familjens Jurist som kan hjälpa er vidare, se länk HÄR.

 

Hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden