Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Flytta hyresgästens kvarlämnade saker utan lov

Hej! Min före detta hyresgäst har lämnat kvar egendom i mitt hus. Han har, trots påpekningar, inte visat något intresse att ta bort sakerna. Jag vet att jag inte får slänga eller på annat sätt göra åverkan på egendomen, utan vanlig handräckning med hjälp av kronofogden, men får jag lov att flytta sakerna, tex till ett garage.
 

Rådgivarens svar

2020-07-25

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Hyresgästens saker

Vid uthyrning av hus blir privatuthyrningslagen och 12 kap. jordabalken (JB) aktuella. I 12 kap. 27 § 2 st. JB anges att kvarlämnade saker tillfaller hyresvärden om inte hyresgästen inom tre månader från anmaning eller inom sex månader från det han lämnade eller avhystes från lägenheten har avhämtat egendomen. Anmaningen kan vara skriftlig eller muntlig. Hyresvärden har bevisbördan för att anmaning har skett.

Olovligt förfogande

Precis som du nämner i din fråga får inte hyresvärden slänga hyresgästens saker. I 10 kap. 4 § brottsbalken (BrB) regleras brottet olovligt förfogande. I bestämmelsen anges att om någon vidtar åtgärd med egendom som han eller hon har i besittning, men till vilken ägande- eller säkerhetsrätt är förbehållen eller tillförsäkrad någon annan varigenom egendomen frånhänds den andre eller denne på annat sätt berövas sin rätt döms för olovligt förfogande. Det kan vara brottsligt att slänga hyresgästens saker.

Egenmäktigt förfarande

Det är inte heller tillåtet att flytta hyresgästens saker utan lov mellan två platser, eftersom det sker en olovlig besittningsrubbning. Brottet kallas för egenmäktigt förfarande och regleras i 8 kap. 8 § BrB.

Din situation

Av omständigheterna i frågan framgår det inte när du har lämnat anmaning till hyresgästen. Anmaning ska lämnas efter att hyresgästen har flyttat ut och därefter börjar en tidsfrist på tre månader att löpa. Det kan vara brottsligt att slänga hyresgästens saker eller att flytta dem utan lov till ett annat utrymme innan tre månader har passerat från anmaning.

Rekommendation

Jag skulle inte rekommendera att flytta hyresgästens saker till garaget, om inte tre månader från anmaning har passerat. Eftersom hyresgästen inte vill hämta sakerna på frivillig väg kan du ta hjälp av Kronofogden. Du kan begära vanlig handräckning, vilket innebär att hyresgästen blir tvungen att hämta sina saker. Om inte hyresgästen hämtar sina saker kommer Kronofogden att hämta sakerna istället. Mer information om vanlig handräckning finner du på Kronofogdens hemsida.

Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du tar kontakt med någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden